Home VVRLJ intro

intro

AddThis Social Bookmark Button

Phaffdag 2019

AddThis Social Bookmark Button

Geachte Regimentsgenoot,

Elk jaar organiseert de Stichting Regiment Limburgse Jagers, in samenwerking met de Commandant van het Regiment Limburgse Jagers, de Phaff-dag. Een hommage aan de oprichter van ons Stamregiment, de kolonel Phaff, die zijn regiment op 23 november 1813 formeerde. Ons doel is om elk jaar -op of omstreeks 23 november- de oprichting dag van ons Stamregiment te herdenken. Deze dag zal plaatshebben op donderdag 21 november as


Als thema’s voor de 12e Phaff-dag zijn gekozen voor:

Robotica en Autonome Systemen en 30 jaar na de Val van het IJzeren Gordijn

 

De Commandant van het Regiment Limburgse Jagers en de Stichting Regiment Limburgse Jagers hebben de eer en het genoegen U en Uw eventuele begeleider uit te nodigen deze Phaff-dag bij te wonen op donderdag 21 november 2019 in de Ruyter van Steveninck kazerne te Oirschot


Om de kosten van deze dag te kunnen dekken wordt van elke donateur een eigen bijdrage gevraagd van € 5,00. Niet -donateurs zijn welkom tegen een bijdrage van €12,50. Gelieve dit bedrag vooraf te voldoen op bankrekening NL98 INGB 0000 0727 52 t.n.v. Stichting Regiment Limburgse Jagers te Horst o.v.v. Phaff-dag.

 

Het programma zal de volgende inhoud hebben:
10.30-11.30 uur Ontvangst in het KeK gebouw met koffie en vlaai zie bewijzering, idem voor parkeren
11.45-12.30 uur Welkomstwoord door de Commandant van het Regiment Limburgse Jagers Lkol R.Plender.
Voordrachten over de Robotica en Autonome Systemen, 30 jaar na de val van IJzeren Gordijn en presentatie nieuwe website
12.45-13.45 uur Gezamenlijke lunch
14.00-14.30 uur Onthulling plaquettes opgeheven Regimentseenheden bij het Monument
14.30-15.30 uur Explicatie Unmanned Ground Vehicule en bezoek Historische Collectie
15,00-16.00 uur Samenzijn in Heimbetrieb cq Kekgebouw

 

Om redenen van faciliteiten verzoeken wij U ons uiterlijk 14 november 2019 te berichten of U aan onze uitnodiging gevolg kunt geven door bijgevoegd antwoordformulier te zenden naar de de Stichting Regiment Limburgse Jagers Volderstraat 103 6231 LB Meerssen of de informatie per e-mail aan te melden bij vroom@home.nl


Hopende U in Oirschot te mogen ontvangen,

Met vriendelijke groet,

 

R.Plender
Commandant Regiment Limburgse Jagers
Luitenant-kolonel der Limburgse Jagers

 

N.C.S. Vroom
Voorzitter Stichting Regiment Limburgse Jagers
Luitenant-kolonel der Limburgse Jagers bd

 

Klik hier voor het antwoordformulier

 

Vaandel opschrift

AddThis Social Bookmark Button

vaandel-toevoeging2

Koning Willem-Alexander verleent aan achttien eenheden van de krijgsmacht een opschrift in het regimentsvaandel voor de inzet tijdens Operation Enduring Freedom (OEF) en de International Security Assistance Force (ISAF). De toekenning van een vaandelopschrift is uitzonderlijk en is belangrijk voor de erkenning van de militaire inzet tijdens moeilijke omstandigheden.

 

 

Lees meer...

 

Tekening voor overste Goossens

AddThis Social Bookmark Button

tekening-ralf

Een prachtige tekening van onze regimentsgenoot Jos Gelissen is namens alle donateurs van de Stichting Regiment Limburgse jagers en leden van de Veteranen Vereniging Regiment Limburgse Jagers aangeboden als dank aan luitenant kolonel Ralf Goossens voor zijn inzet en leiding aan ons Regiment en bataljon.

 

Commando-overdracht commandant 42 Pantserinfanteriebataljon Limburgse Jagers

AddThis Social Bookmark Button

comoverdracht-2019-2

Op 8 oktober 2019 kleurde het Vrijthof in Maastricht groen door Limburgse Jagers die bijeenkwamen voor de commando-overdracht van hun bataljonscommandant. Luitenant-kolonel Goossens gaf het vaandel door aan Luitenant-kolonel Plender.

 

 

Lees meer...

 

Diner onderofficieren 2019

AddThis Social Bookmark Button

oo diner 1

Op 24 januari werd het diner voor onderofficieren gehouden in het hof van Solms in Oirschot, vlakbij de legerplaats.
Steeds meer oudgedienden zijn aanwezig en tonen zo hun saamhorigheid met hun jongere collega's. Wilt u als (oud) onderofficier meer weten over het jaarlijks diner, stuurt u dan een e-mail naar info@limburgsejagers.nl.

 

 

oo diner 2

oo diner 3

 
Meer artikelen...