Home VVRLJ Informatie

Informatie

AddThis Social Bookmark Button

Algemene vergadering VVRLJ 8 juni

AddThis Social Bookmark Button

Voor de Algemene Vergadering van vrijdag 8 juni 2012 is het misschien handig dat u bijgevoegde stukken reeds vooraf kunt doorlezen. Het betreft het verslag van de vorige vergadering (klik), de agenda van de vergadering (klik) en het jaarverslag VVRLJ van het afgelopen jaar (klik). Ik zie zoveel mogelijk van u komende vrijdag op de vergadering in Oirschot. Let op, de locatie is gewijzigd naar gebouw 540 op de Strijpse Kampen (dus bij OTCRij).

Alles wordt door 42 BLJ keurig bewijzerd dus dat kan niet mis gaan!

 

Aanmelden VVRLJ

AddThis Social Bookmark Button

Om lid te kunnen worden van VVRLJ dient U uitgezonden te zijn geweest onder de vlag van het Regiment Limburgse Jagers (BLJ) danwel als Limburgse Jager individueel uitgezonden te zijn geweest.


Voor alle duidelijkheid: het lidmaatschap van VVRLJ is dus onafhankelijk van de veteranenstatus zoals die door de regering is vastgelegd. Overigens heeft op 1 november 2011 de Tweede Kamer ingestemd met de nieuwe veteranenwet, waardoor ook actief dienende militairen de veteranenstatus krijgen. Deze wet dient nog wel door de Eerste Kamer te worden goedgekeurd, maar omdat de Tweede Kamer unaniem van mening was dat dit doorgang moet vinden is de verwachting dat dit gaat snel zal worden ingevoerd.


Bij het lidmaatschap worden ook de partners en de achterban van veteranen betrokken.


Aanmelding als lid van de VVRLJ kan door het downloaden van het aanmeldingsformulier; Dit dient ingevuld en ondertekend te worden geretourneerd via mail of post (indien per mail bijvoorbeeld scannen ivm handtekening!). Adresgegevens vind u op het formulier. Als kandidaat-lid dient u de statuten en het huishoudelijk reglement door te nemen. Deze zaken vind u hier op de website. Na ontvangst van het verschuldigde lidmaatschapsgeld krijgt u schriftelijk antwoord op uw aanmelding waarin tenminste de ingangsdatum van uw lidmaatschap wordt vermeld. De kosten van het lidmaatschap bedragen € 12,50 per jaar.


Download hier het aanmeldingsformulier (Word doc)

 

De ledenadministratie wordt gevoerd door de Sectie S1 van 42 BLJ.
U kunt hen bereiken via de mail VVRLJ@mindef.nl en per post:


Ledenadministratie VVRLJ,

RVS kazerne Postbus 33,

5688 ZG Oirschot

 

Missieverbanden

AddThis Social Bookmark Button

logovvrlj

Leden van de VVRLJ zijn ingedeeld via de missieverbanden. De structuur van het missieverband wordt bepaald door de missieverbanden zelf. Binnen een missieverband is er een kern van leden te zijn die coördinerend optreden. Elk missieverband stelt tweevertegenwoordigers aan die zitting hebben in de Ledenraad en daarmee het missieverband vertegenwoordigen. Naast de missieverbanden zal er ook een missieverband zijn voor veteranen die Individueel Uitgezonden zijn. Vanuit die missieverbanden kunnen bijvoorbeeld bijeenkomsten of reünies worden opgestart die dan weer door de vereniging samen met het missieverband kunnen worden gerealiseerd.


Hieronder vind u per missieverband de namen van de vertegenwoordigers.


Er is voor gekozen om niet via de website zichtbaar te maken wie bij welk missieverband is ingeschreven. Dit heeft onder andere te maken met uw privacy. Middels de vertegenwoordigers, maar ook via het inmiddels bekende mailadres van de vereniging kunt u altijd vragen naar dit soort informatie.


UNPROFOR (Dutchbat 4) - 1995 A cie Voormalig Joegoslavië - Ted Jansen, Bart Habets
dutchcoy4@vvrlj.nl
IFOR 1 - 1996 Bataljon Voormalig Joegoslavië - Hermsen, Hazenberg
ifor1@vvrlj.nl
SFOR 3 - 1997 pel B cie Voormalig Joegoslavië - Mario van Boven sfor3@vvrlj.nl
SFOR 4 - 1998 Bataljon Voormalig Joegoslavië - Dave Hoff sfor4@vvrlj.nl
SFOR 8 - 2000 A cie en B cie Voormalig Joegoslavië - Steenhuizen, Topelen sfor8@vvrlj.nl
KFOR 2 - VerkPel Kosovo - Theo Tummers kfor2@vvrlj.nl
SFOR 11 - 2001 Bataljon Voormalig Joegoslavië - Johan Bergsma sfor11@vvrlj.nl
SFOR 15 - 2003 C cie Voormalig Joegoslavië - Jan Bijl sfor15@vvrlj.nl
SFIR 3 - 2004 Bataljon Irak - Marc Jongejan sfir3@vvrlj.nl
ISAF TFE 3 - 2007 Bataljon Afghanistan - Rob Querido, Frans v Hoof tfe3@vvrlj.nl
ISAF TFE 8 - 2008 A cie Afghanistan - Grad Geven tfe8@vvrlj.nl
ISAF TFE 9 - 2009 B cie Afghanistan - Ruud Verhagen tfe9@vvrlj.nl
ISAF TFE 12 - 2010 Bataljon Afghanistan - Remy Erbé, HKS, Marijn Verbaant tfe12@vvrlj.nl
INDIVIDUEEL uitgezondenen Ferry Tummers indiv@vvrlj.nl
 

Doelstelling VVRLJ

AddThis Social Bookmark Button

logovvrlj

De Vereniging Veteranen Regiment Limburgse Jagers (VVRLJ) heeft ten doel het binnen haar mogelijkheden en op haar niveau verzorgen van erkenning, waardering en zorg voor de veteranen van alle rangen en standen, van alle krijgsmachtdelen en van alle wapens en dienstvakken, onder de voorwaarde dat men uitgezonden is geweest onder de vlag van het Regiment Limburgse Jagers (BLJ) danwel individueel uitgezonden geweest en behoort of behoorde tot het Regiment Limburgse Jagers. Vanaf 1 januari 2013 worden activiteiten voor veteranen slechts dan door het Ministerie van Defensie ondersteund als deze veteranen in een vereniging zijn ondergebracht. Op 5 november 2011 is in Oirschot de VVRLJ opgericht door de kartrekkers van het eerste uur, onder aanvoering van de regimentscommandant Overste Marc Jacops.


De VVRLJ geeft op de navolgende wijze invulling aan haar doelstelling:

-De vereniging laat zich leiden door de beleidsregels zoals deze zijn uitgevaardigd door het Ministerie van Defensie, de Stichting Veteranen Instituut, de Stichting Veteranen Platform en het Regiment.
-De vereniging is randvoorwaardelijk bij de organisatie van reünieactiviteiten.
-De vereniging biedt een deel van de nulde-lijns zorg aan haar veteranen en hun achterban. Bij onderkende problemen geleidt de vereniging hen in voorkomend geval door naar de aangewezen hulpinstanties.

 

Daarnaast kan VVRLJ op verzoek bijdragen aan het organiseren van de herdenking en/of bijwonen van de herdenking van omgekomen of gesneuvelde militairen en veteranen.

 

De VVRLJ participeert in het blad De Limburgse Jager en heeft een vast deel op de website van het Regiment.

 

Het uitgangspunt van VVRLJ zijn de missieverbanden. Op deze wijze vinden, binden en betrekken we (aspirant) leden bij een voor hen herkenbaar element, namelijk de eigen uitzending(en) onder de vlag van ons Regiment.

 

Bestuur

AddThis Social Bookmark Button

Het bestuur van VVRLJ bestaat momenteel uit:

Voorzitter:

Luitenant-Kolonel Huub Klein Schaarsberg


1e Secretaris:

Luitenant-Kolonel (BD) Cees van de Ploeg


2e Secretaris:

Adjudant Frans van Hoof


Penningmeester:

Luitenant-Kolonel Paul Wijn


Communicatie:

Adjudant Marijn Verbaant


Lid:

Luitenant-Kolonel Marc Jongejan

Kapitein (BD) Danny Villanueva (nuldelijnszorg)

 

Adviseurs:

Luitenant-Kolonel Ralf Goossens (Regimenstcommandant)
Adjudant Johan van de Voort (Regimentsadjudant)

Het bestuur kunt u bereiken via de mail (VVRLJ@mindef.nl) en / of via de post:

Secretariaat VVRLJ
RVS kazerne
Postbus 33
5688 ZG Oirschot