Home VVRLJ Nieuws Veteranen adviseur gezocht

Veteranen adviseur gezocht

AddThis Social Bookmark Button

adviseurvvrlj

De Veteranen Vereniging Regiment Limburgse Jagers (VVRLJ) zoekt een vrijwilliger die als Veteranenadviseur de spil wil zijn in het Vinden, Binden en Boeien van actieve en post actieve veteranen van het Regiment Limburgse Jagers. De Veteranenadviseur speelt een essentiële rol als adviseur van de Regimentscommandant en de VVRLJ en is de schakel tussen de veteranen en de organisatie/VVRLJ. Door een actieve rol kan de Veteranenadviseur bijdragen aan de uiteindelijke verbetering van Erkenning, Waardering en Zorg van al onze veteranen.


Werkzaamheden:
- Adviseren van de Regimentscommandant en de VVRLJ ten aanzien van veteranenzaken.
- Contactpersoon binnen 42 BLJ voor de VVRLJ;
- Optreden als vraagbaak op het gebied van regelingen voor veteranen;
- Assistentie bij het organiseren van reünies en bijeenkomsten van veteranen;
- Assistentie bij dienstverlating van veteranen (veteranenpas, aanmelding VVRLJ, etc);
- Invulling geven aan ceremoniële taken en traditiehandhaving, bijvoorbeeld door het assisteren bij uitreikingen van het Veteraneninsigne en het geven van voorlichtingen;
- Verbindingsschakel tussen collegiale ondersteuning en nuldelijnsondersteuning;
- Aandragen van ideeën in het kader van Erkenning, Waardering en Zorg voor veteranen;


Competenties: 
- Creatief
- Mensgericht
- Samenwerken
- Initiatief
- Verantwoordelijk
- Communiceren
 

In principe is de Veteranenadviseur maximaal 1 dag per week (± 40 weken per jaar) werkzaam op een werkplek binnen de Sectie S1 van 42 BLJ. De Vrijwilliger ontvangt voor zijn werkzaamheden een vrijwilligersvergoeding* en een toegangspas voor de kazerne. Tevens wordt de Vrijwilliger automatisch lid van VVRLJ.
Om in aanmerking te kunnen komen dient de Veteranenadviseur veteraan te zijn (Veteranenpas) en in het bezit van een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Informatie en aanmelden: VVRLJ@mindef.nl of 06-53413459 (secretaris VVRLJ)

 

* zoals bedoeld in artikel 2 lid 6 van de Wet op de loonbelasting en artikel 3.96 onder c van de Wet op de inkomstenbelasting, zoals nader uitgelegd in de brief van de Staatssecretaris van Financiën van 20 maart 2008 (29515, nr. 235). Hieruit vloeit samengevat voort dat de algehele vergoeding ten hoogste € 1.500,- per jaar is en maandelijks niet hoger is dan € 150,-. Hierbij geldt dat het uurtarief niet hoger is dan € 4,50 per uur.