Home VVRLJ Nieuws VVRLJ Agenda algemene vergadering 2016

VVRLJ Agenda algemene vergadering 2016

AddThis Social Bookmark Button

logovvrlj

Agende algemene vergadering 2016

 

2 December 2016, Generaal-majoor de Ruyter van Steveninck Kazerne te Oirschot in het KEK-gebouw om 10.45 uur.

De ontvangst voor deze vergadering is om 10.00 uur.
Na de vergadering (10.45 uur aanvang) bent u van harte uitgenodigd om aan te sluiten bij de PHAFFDAG, een hommage aan de oprichter van ons Stamregiment, de kolonel Phaff, die zijn Regiment formeerde op 23 november 1813.
12.30 Uur zal u in de filmzaal welkom geheten worden door de Commandant Regiment Limburgse Jagers Lkol Ralf Goossens. Vervolgens zullen er twee voordrachten zijn van tw.: Genealogie Regiment en Missie Mali.
13.45 Uur wacht u in het KEK-gebouw een lopende lunch van erwtensoep en “beilage”. Daarna is er tot 15.30 uur een gezellig samenzijn.


Agenda AV

1. Opening
2. Mededelingen bestuur
3. Notulen Algemene Vergadering 27 november 2015 (zie bijlage)
4. Jaarverslag 2015 van het bestuur (zie bijlage)
5. Financieel verslag 2015* (stukken ter vergadering aanwezig)
6. Verslag van de Kascontrolecommissie
7. Begroting 2016 (stukken ter vergadering aanwezig)
8. Bestuursverkiezing: Er zijn geen bestuur wijzingen. Inmiddels is Ralf Goossens statutair toegetreden als adviseur van de vereniging.  
9. Reünie planning (oa opnemen nieuwe missieverbanden) bijlage wordt later op de site geplaatst
10. Acties naar aanleiding van nieuwe statuten
11. Deelname aan veteranendagen
a. Landelijke veteranen dag
b. RLJ veteranen dag (zie tevens punt 9)
12. Overige zaken en ontwikkelingen, presentatie van bereikte doelstellingen en nieuwe ontwikkelingen
13. Rondvraag
14. Sluiting

 

* Het bestuur verontschuldigd zich voor het feit dat de goedkeuring van de financiën van de vereniging over 2015, conform artikel 15, lid 2 voor 1 juli 2016 had moeten plaatsvinden. Gelet echter op de geringe belangstelling van de leden voor deze formele verplichting is besloten om de Algemene Vergadering uit te stellen tot de Phaffdag van het Regiment, zodat u ook een aanvullend programma gepresenteerd krijgt. Wij vertrouwen op uw begrip hiervoor.