Home VVRLJ Nieuws VVRLJ jaarverslag bestuur 2015

VVRLJ jaarverslag bestuur 2015

AddThis Social Bookmark Button

logovvrlj

Jaarverslag bestuur 2015

 

In 2015 heeft de Nuldelijnsondersteuning ook binnen onze vereniging handen en voeten gekregen. Met bestuurslid Danny Villanueva als leiding voor onze vereniging gingen diverse Limburgse Jagers op cursus bij de Basis in Doorn. Door alle Regiments- en Korpsveteranenverenigingen is thans een netwerk Nuldelijnsondersteuning opgebouwd. De kosten die de vrijwilligers maken worden door de penningmeester gedeclareerd bij het VP, terwijl de financiering geschiedt door de Minister van Defensie en het vfonds.

 

De vereniging was op de Landelijke Veteranendag prominent aanwezig met een stand op het Malieveld. Hoewel de zichtbare resultaten van een dergelijke inzet moeilijk te meten zijn zal de vereniging ook in 2016 weer aanwezig zijn. De deelname aan het defilé behoorde in verband met de zeer beperkte aanmelding dit jaar nog niet tot de mogelijkheid. Oud bataljonsadjudant Theo d’ Hooghe is aangezocht om in 2016 een eerste aanzet toe te geven om daadwerkelijke deelname te realiseren.

  

Met succes werd de reünie voor UNPROFOR / A-coy Dutchbat 4 op 21 november 2015 te houden in ‘t Harde.

 

De Algemene Vergadering werd, qua datum afwijkend van de statuten, gelijktijdig gehouden met de Phaffdag van het Regiment op 27 november 2015, waarbij er naast de formele vergadering, aangesloten kon worden op het programma van die dag.

 

Er is geen resultaat gekomen uit onze inspanningen om te komen tot een nieuw ledenadministratiesysteem. Dit onderwerp moet opnieuw leven in geblazen worden.

 

Van de zijde van de vereniging werd een actieve bijdrage geleverd aan de Commissie Faciliteiten Veteranen van het VP. Ondanks argumenten van de zijde van de veteranen verenigingen  is er toch gekozen voor een “politieke” oplossing. Het vfonds gaat, middels een convenant met het VP, voor de veteraan-reünist € 10,00 en voor de partner-reünist € 15,00 subsidiëren per reünie. De gelden zijn vrij te besteden door de besturen (financiering van de reünie alsmede voor bestuurskosten). De HDP is bezig de Regeling Reünie Faciliteiten (RRF) opnieuw te bezien, waarbij de verstrekking van gelden om ook de partner te faciliteren niet aan de orde is in zijn visie.
Inspanningen worden ook geleverd binnen het GORK KL (Gezamenlijk Overleg Regimenten Korpsen Koninklijke Landmacht), waar gelijk gerichte onderwerpen worden behandeld en als een voorvergadering beschouwd kan worden voor de KL-verenigingen voor hun meningsvorming en hun inbreng binnen de  VP-vergaderingen.

 

Het GORK KL overleg heeft er onder andere toe geleid dat in overleg en in samenspraak met C-LAS er per 2016 een vrijwilliger bij de zelfstandige bataljons en zelfstandige eenheden kan worden aangesteld voor een dag per week. Deze vrijwilliger zal binnen bedoelde organisaties de belangen van veteranen (voor de duidelijkheid actieven en bd-ers) behartigen. (Gedacht moet worden aan bijvoorbeeld: vertegenwoordiging van veteranen bij ceremonies – linken leggen tussen het Collegiale Netwerk en de Nuldelijnsondersteuning – vinden, binden en boeien) Bij het opmaken van dit verslag was het helaas nog niet gelukt om een dergelijke vrijwilliger bij 42 BLJ aan te stellen.