Home VVRLJ Nieuws Algemene Vergadering VVRLJ

Algemene Vergadering VVRLJ

AddThis Social Bookmark Button

RLJ-vvrlj

Op 13 juli a.s. , tijdens de Regimentsweek, wordt de jaarlijkse Algemene Vergadering VVRLJ gehouden. Alle leden zijn hiervoor uitgenodigd. Voor de volledigheid zijn de agenda voor de komende vergadering, het verslag van de AV 2016 en het jaarverslag van vorig jaar hierbij gevoegd.

 

MLJG Aooi Marijn Verbaant

 

 

Agenda algemene vergadering VVRLJ:

 

13 Juli 2017, Generaal-majoor de Ruyter van Steveninck Kazerne te Oirschot in het KEK-gebouw om 11.00 uur

De ontvangst voor deze vergadering is om 10.30 uur
Na de vergadering (11.00 uur aanvang) bent u van harte uitgenodigd om aan te sluiten bij de activiteiten van die dag in het kader van de Regimentsweek. U vind daar alle informatie over op onze website. 


Agenda AV

1. Opening
2. Mededelingen bestuur
3. Notulen Algemene Vergadering 2 december 2016 (zie bijlage)
4. Jaarverslag 2016 van het bestuur (zie bijlage)
5. Financieel verslag 2016* (stukken ter vergadering aanwezig)
6. Verslag van de Kascontrolecommissie
7. Begroting 2017 (stukken ter vergadering aanwezig)
8. Rondvraag
9. Sluiting

 

* Het bestuur verontschuldigd zich voor het feit dat de goedkeuring van de financiën van de vereniging over 2016, conform artikel 15, lid 2 voor 1 juli 2017 had moeten plaatsvinden. Gelet echter op de geringe belangstelling van de leden voor deze formele verplichting is besloten om de Algemene Vergadering uit te stellen tot de Regimentsweek, zodat u ook een aanvullend programma gepresenteerd krijgt. Wij vertrouwen op uw begrip hiervoor.

 

Jaarverslag (klik om het jaarverslag te openen in een apart scherm)

 

Algemene vergadering (klik om het verslag van de algemene vergadering te openen in een apart scherm)