Home VVRLJ Nieuws Verbindend monument

Verbindend monument

AddThis Social Bookmark Button

indie-monument1

Dankzij U met VERBINDEND MONUMENT één grote herdenkingsplek voor allen die gingen en die wel en niet terugkwamen.

Sinds 1988 is er het Nationaal Indië-monument 1945-1962 te Roermond, opgericht ter nagedachtenis aan de meer dan 6.000 Nederlandse militairen die werden uitgezonden naar het toenmalige Nederlands Oost Indië en Nederlands Nieuw Guinea in de periode 1945 - 1962 en die daar zijn omgekomen in de strijd.

Zij vonden veelal ter plekke hun laatste rustplaats en liggen nu begraven op een van de zeven Nederlandse Erevelden in Indonesië. Een veel groter aantal kwam na zware strijd gelukkig wel terug uit ‘de Oost’.

 


indie-monument2

Vanaf 1950, de inzet van Nederlandse militairen in de strijd in Korea, tot op de dag van vandaag, zijn nog eens duizenden Nederlandse militairen vertrokken om deel te nemen aan talloze vredes- en humanitaire missies. En ook in de toekomst zullen er ongetwijfeld nog vele volgen. Voor hen is er sinds 2003 het Monument Vredesoperaties aan de zuidkant van het herdenkingspark in Roermond.

WIJ, hun kameraden, hun familie en allen namens wie zij hun taak vervulden, herdenken hier al vele jaren de omgekomen militairen. Maar hoe mooi zou het zijn om ook de teruggekeerde veteranen te gedenken en hen te danken voor hún plichtsbesef, hún trouw en de door hen doorstane moeilijke tijden, angsten, hun verdriet om gevallen kameraden, opgelopen verwondingen, geleden pijn en verwarring?!

We stonden maar rondom die kuil,
Minuten, die wel jaren leken,
En boven ons hoofd brandde de zon,
we stonden daar en konden niet spreken.

We stonden maar rondom die kuil,
toch ondanks het leed was er het weten:
“Jouw voorbeeld blijft in ons voortbestaan.
Jan slaap gerust, we zullen je nooit vergeten.”

Dit is het gedicht van wachtmeester Kortekaas, dat hij in maart 1949 in Indië schreef toen zijn kameraad sneuvelde en begraven zou worden.

WE STAAN MAAR RONDOM DIE KUIL, nu in de tegenwoordige tijd, is daarom de titel voor het nieuwe monument voor alle veteranen.


indie-monument3

Dit nieuwe, verbindende monument legt nadrukkelijk de link tussen het Indië-monument aan de ene kant en het Monument voor Vredesoperaties aan de andere kant van het Nationaal Herdenkingspark Roermond.


Deze twee monumenten gedenken allen die zijn gebleven in de strijd …. Het nieu-we, Verbindende Monument wil óók zij die wel terugkwamen en hun de 2e en 3e ge-neratie nakomelingen eren.

Het ontwerp van dit nieuwe monument verwijst met zijn holle binnenruimte niet alleen naar de kist die nooit naar Nederland kwam, maar ook naar de leegte die teruggekeerden voelen door alles wat zij in het inzetgebied hebben achtergelaten.

Tegelijkertijd biedt deze ogenschijnlijk lege binnenruimte ons de kans om onze daar achtergebleven sobats en hun nabestaanden te blijven omringen met onze kameraadschap.

De gravure op de omringende beplating (van roestvrij staal, zoals ook de zuilen bij het Indië monument) verbeeldt nadrukkelijk de groep van mannen en vrouwen, die namens ons samen hun plicht doen en deden en vanuit hun kameraadschap symboliseert het ook de bijzondere band tussen alle militairen van alle uitzendingen, alle missies sinds 1945 tot ….

Het Verbindend Monument wil de traditie van het in kameraadschap herdenken van alle gevallenen en van soms moeilijk te verwoorden gevolgen van inzet voor alle veteranen in de toekomst zeker stellen.

 

OPROEP AAN ALLE VETERANEN:

U kunt mee helpen dit verbindend monument te realiseren. Als veteraan weet u als geen ander wat herdenken en gedenken vermag. Wat de kring van kameraadschap betekent voor een gevallen kameraad en voor zijn naasten.

Met uw donatie maakt u dit monument mede mogelijk en draagt u uw steentje bij!

U kunt uw bijdrage overmaken op: IBAN NL 75 RABO 0174 1740 39 van het NIM te Roermond, onder vermelding van VERBINDEND MONUMENT.

Mocht er meer gedoneerd worden dan noodzakelijk is voor de bouw en plaatsing van dit monument, dan zal het ‘teveel’ ten dele gebruikt worden voor instandhouding van het monument in de toekomst en voor het overige deel ten goede komen aan de Stichting VeteranenKunst (SVK).

De Stichting VeteranenKunst biedt veteraankunstenaars een platform en door het contact met het publiek ook erkenning en waardering. Kunst maken HELPT, die kunst LATEN ZIEN óók! Zie www.veteranenkunst.nl

Dankzij U met VERBINDEND MONUMENT één grote herdenkingsplek voor allen die gingen en die wel en niet terugkwamen.

Sinds 1988 is er het Nationaal Indië-monument 1945-1962 te Roermond, opgericht ter nagedachtenis aan de meer dan 6.000 Nederlandse militairen die werden uitgezonden naar het toenmalige Nederlands Oost Indië en Nederlands Nieuw Guinea in de periode 1945 - 1962 en die daar zijn omgekomen in de strijd.

Zij vonden veelal ter plekke hun laatste rustplaats en liggen nu begraven op een van de zeven Nederlandse Erevelden in Indonesië. Een veel groter aantal kwam na zware strijd gelukkig wel terug uit ‘de Oost’.


Vanaf 1950, de inzet van Nederlandse militairen in de strijd in Korea, tot op de dag van vandaag, zijn nog eens duizenden Nederlandse militairen vertrokken om deel te nemen aan talloze vredes- en humanitaire missies. En ook in de toekomst zullen er ongetwijfeld nog vele volgen. Voor hen is er sinds 2003 het Monument Vredesoperaties aan de zuidkant van het herdenkingspark in Roermond.

WIJ, hun kameraden, hun familie en allen namens wie zij hun taak vervulden, herdenken hier al vele jaren de omgekomen militairen. Maar hoe mooi zou het zijn om ook de teruggekeerde veteranen te gedenken en hen te danken voor hún plichtsbesef, hún trouw en de door hen doorstane moeilijke tijden, angsten, hun verdriet om gevallen kameraden, opgelopen verwondingen, geleden pijn en verwarring?!

 

We stonden maar rondom die kuil,
Minuten, die wel jaren leken,
En boven ons hoofd brandde de zon,
we stonden daar en konden niet spreken.

We stonden maar rondom die kuil,
toch ondanks het leed was er het weten:
“Jouw voorbeeld blijft in ons voortbestaan.
Jan slaap gerust, we zullen je nooit vergeten.”

 

Dit is het gedicht van wachtmeester Kortekaas, dat hij in maart 1949 in Indië schreef toen zijn kameraad sneuvelde en begraven zou worden.

WE STAAN MAAR RONDOM DIE KUIL, nu in de tegenwoordige tijd, is daarom de titel voor het nieuwe monument voor alle veteranen.


Dit nieuwe, verbindende monument legt nadrukkelijk de link tussen het Indië-monument aan de ene kant en het Monument voor Vredesoperaties aan de andere kant van het Nationaal Herdenkingspark Roermond.


indie-monument4

Deze twee monumenten gedenken allen die zijn gebleven in de strijd …. Het nieu-we, Verbindende Monument wil óók zij die wel terugkwamen en hun de 2e en 3e ge-neratie nakomelingen eren.

Het ontwerp van dit nieuwe monument verwijst met zijn holle binnenruimte niet alleen naar de kist die nooit naar Nederland kwam, maar ook naar de leegte die teruggekeerden voelen door alles wat zij in het inzetgebied hebben achtergelaten.

Tegelijkertijd biedt deze ogenschijnlijk lege binnenruimte ons de kans om onze daar achtergebleven sobats en hun nabestaanden te blijven omringen met onze kameraadschap.

De gravure op de omringende beplating (van roestvrij staal, zoals ook de zuilen bij het Indië monument) verbeeldt nadrukkelijk de groep van mannen en vrouwen, die namens ons samen hun plicht doen en deden en vanuit hun kameraadschap symboliseert het ook de bijzondere band tussen alle militairen van alle uitzendingen, alle missies sinds 1945 tot ….

Het Verbindend Monument wil de traditie van het in kameraadschap herdenken van alle gevallenen en van soms moeilijk te verwoorden gevolgen van inzet voor alle veteranen in de toekomst zeker stellen.

 

OPROEP AAN ALLE VETERANEN:

U kunt mee helpen dit verbindend monument te realiseren. Als veteraan weet u als geen ander wat herdenken en gedenken vermag. Wat de kring van kameraadschap betekent voor een gevallen kameraad en voor zijn naasten.

Met uw donatie maakt u dit monument mede mogelijk en draagt u uw steentje bij!

U kunt uw bijdrage overmaken op: IBAN NL 75 RABO 0174 1740 39 van het NIM te Roermond, onder vermelding van VERBINDEND MONUMENT.

Mocht er meer gedoneerd worden dan noodzakelijk is voor de bouw en plaatsing van dit monument, dan zal het ‘teveel’ ten dele gebruikt worden voor instandhouding van het monument in de toekomst en voor het overige deel ten goede komen aan de Stichting VeteranenKunst (SVK).

De Stichting VeteranenKunst biedt veteraankunstenaars een platform en door het contact met het publiek ook erkenning en waardering. Kunst maken HELPT, die kunst LATEN ZIEN óók! Zie www.veteranenkunst.nl