Home VVRLJ Nieuws Algemene vergadering VVRLJ 08-06-2012

Algemene vergadering VVRLJ 08-06-2012

AddThis Social Bookmark Button

logovvrlj

Om deel te nemen aan de Algemene Vergadering 2012 van VVRLJ vrijdag 8 juni was het nodig om een aantal kleine obstakels te nemen. Zo werd de locatie door Paresto op een laat moment gewijzigd, en zijn we met z’n allen niet gewend om op onze “eigen” kazerne bewijzering te volgen. Ook als daar 42BLJ op staat. Zelfs Generaal Vleugels wist uiteindelijk de weg te vinden. De agenda was vooraf op de website gepubliceerd, maar niet voor iedereen te vinden.

Vandaar dat het bestuur er voor koos om voor alle aanwezigen de agenda en het verslag van vorig jaar te kopiëren en op de gereedstaande stoelen neer te leggen. Na een korte vertraging kon de vergadering beginnen.

 

 

De voorzitter, Overste Huub Klein Schaarsberg, opende de vergadering en vanwege het niet al te grote gezelschap kon het eerste actiepunt, de vertegenwoordiging van de missieverbanden, plenair worden uitgevoerd. Inmiddels hebben we voor elk missieverband een vertegenwoordiging van vrijwilligers die met die missie zijn mee geweest en die kar willen trekken. Het aanspreekpunt per missie is inmiddels aangegeven op de website onder het tabblad Daarna is de voorzitter direct doorgegaan en zijn onder andere de notulen van de oprichtingsvergadering en het verslag van 2011 de revue gepasseerd. Voor het bestuur waren alle zittende bestuursleden herkiesbaar en was Overste Ramon Jansen de enige extra kandidaat. De verkiezing was daarna snel geschiedt, er waren geen tegenstemmers.

Helaas was de Overste Ramon Jansen zelf verhinderd. Alle gekozen bestuursleden natuurlijk van harte gefeliciteerd. De rest van de vergadering werd er uitgebreid ingegaan op de wijze waarop de vereniging de missieverbanden kan ondersteunen bij het houden van reünies. Verder werd duidelijk hoe het lidmaatschapsgeld gebruikt wordt voor o.a. de jaarlijkse Algemene vergadering, de door de missieverbanden te organiseren reünies, de kleine onkosten zoals het blad “De Limburgse Jager” enzovoorts. Al vrij snel kon de voorzitter de vergadering weer sluiten. Natuurlijk kunt u een compleet verslag van deze vergadering tegemoet zien via deze site. Belangrijk is dat we nu in ieder geval een compleet bestuur hebben en vertegenwoordiging voor elk missieverband. Nu kunnen we vooral verder gaan met “vinden, binden en betrekken“ van onze veteranen.

vvrlj8juni

De hoop is er dat het woord veteraan wat makkelijker in de mond gaat liggen. De indruk is er dat met name de nog actief dienende Limburgse Jagers die onder onze Regimentsvlag zijn  uitgezonden niet graag worden aangesproken met deze term. Want opvallend was dat met name de jongeren onder de leden en aspirant leden schitterden door afwezigheid. Mogelijk lag dat ook aan het feit dat het bataljon die week net de oefening “Basic BLJ” had afgewerkt, en men dus graag de vermoeide voetjes hoog wilde leggen. Alles bij elkaar was het toch een erg gezellige middag, waar toch weer veel vanuit het verleden werd opgerakeld, onder het genot van een drankje en een hapje.