Home VVRLJ Nieuws Algemene vergadering VVRLJ

Algemene vergadering VVRLJ

AddThis Social Bookmark Button

logovvrlj

Beste veteranenvrienden van de VVRLJ,

Even een statusupdate van het bestuur.
Waarom, heel eenvoudig: omdat het weer eens tijd werd in aanloop naar de algemene vergadering, maar ook omdat we een aantal zaken onder de aandacht willen brengen.

 

 

Eerst maar eens de uitnodiging voor de komende Algemene Vergadering.
Deze wordt op de vrijdag 17 mei gehouden, locatie Bernhardkazerne te Amersfoort. Ontvangst is om 12.30, gevolgd door het formele deel en ook heel belangrijk een VVRLJ borrel.
Na de vergadering is ook de reünie van SFOR 4 op dezelfde locatie. Geïnteresseerden kunnen dus naadloos van de Algemene Vergadering door naar de Reünie van SFOR 4.
Aanvullende bijzonderheden volgen via de website www.limburgsejagers.nl. Ik zeg: in de agenda reserveren, komen en vooral ook anderen uitnodigen. Weer een mooie gelegenheid om bij te praten maar ook een gelegenheid om invloed uit te oefenen op het beleid. Eén van de onderwerpen die bijvoorbeeld aan de orde komt is de inrichting van de nuldelijnszorg. Hoe kunnen wij als veteranen elkaar ondersteunen? Een belangrijk onderwerp dat uw aandacht verdient.

 


veteraan2012

Dan een ander agendapunt.
Op zaterdag 29 juni is de viering van de Nationale Veteranendag 2013. Een dag om alvast in de agenda te noteren omdat het inmiddels een dag is die duidelijk een bijdrage levert aan erkenning en waardering van de veteraan. En voor diegene die het nog niet wist: al deze activiteiten zijn voor alle veteranen, jong en oud, buiten dienst en actief dienend. Voor achtergronden verwijs ik naar de site: www.veteranendag.nl.

De VVRLJ wil in ieder geval op het Malieveld aanwezig zijn met een eigen locatie/stand/verzamelpunt zodat onze veteranen elkaar kunnen vinden.
Daarnaast willen we proberen om met een detachement van de VVRLJ deel te nemen aan het defilé. De inschrijving hiervoor moet uiterlijk begin april aanwezig zijn bij de organisatie van de Nationale Veterandag. Omdat we wel een behoorlijk detachement op de mat willen leggen, willen we wel een ondergrens van 25 deelnemers aanbrengen. Om dit vorm te geven willen we de veteranen zich laten aanmelden via de website. Sluitingsdatum vwb VVRLJ is vrijdag 15 maart zodat we daarna de knoop kunnen doorhakken. OPGAVE VIA vvrlj@mindef.nl.

 

Omdat we wel herkenbaar willen zijn is de gedachte om de deelnemers een polo/sweater te verstrekken in de kleuren van de VVRLJ. Hiervoor wordt wel een eigen bijdrage gevraagd om de kosten te dekken. Voor een voorbeeld: zie foto. Ons detachement wordt natuurlijk wel groter, toch ?! Mocht iemand ons bij de verdere organisatie van het defilé willen steunen: GRAAG.

veteraan2012-1

Zoals afgelopen jaren is ook dit jaar weer de bedoeling dat er een intocht is van motoren tijdens de veteranendag. Verzamelen gebeurt vanaf een aantal locaties in Nederland op de vrijdag, op de zaterdag is vervolgens de intocht in Den Haag onder politiebegeleiding. Deelname kan ik van harte aanbevelen, het was in 2012 grandioos. Een impressie heb ik bijgevoegd van afgelopen jaar (pdf-document) waarbij ik nog wil benadrukken dat de zuidelijke colonne een kranslegging bij ons monument heeft gedaan. Klik hier voor het artikel.

Meer info volgt via de website. Deelname van onze veteranen lijkt me fantastisch.

Op dit moment heeft de VVRLJ bijna 170 leden, een mooi aantal maar dat kan nog veel hoger. Om te zorgen dat we onze veteranen kunnen bereiken is het verzoek of jullie je maten willen benaderen. Informatie wie nu al lid is, is op aanvraag verkrijgbaar. Belangrijkste doel is natuurlijk dat de veteranen elkaar weten te vinden en zonodig elkaar kunnen opzoeken. Voor ons als VVRLJ is het natuurlijk mooi meegenomen als deze mensen uiteindelijk ook lid worden van de VVRLJ. Voor het bedrag van € 12,50 per jaar krijgen de leden minimaal 2x per jaar de Limburgse Jager, krijgen zij in ieder geval 2 extra consumpties op een reunie en zijn zij vrijgesteld van de standaard bijdrage aan een reunie van € 7,50. Meer dan genoeg reden om lid te worden. Maar ook als iemand (nog) geen lid van de VVRLJ wil worden, is contact gewenst zodat we hem of haar daar waar nodig kunnen ondersteunen. Om nieuwe leden lid te laten worden kun je eenvoudig verwijzen naar de website www.limburgsejagers.nl waarbij de extra info te vinden is via het tabblad VVRLJ – aanmelden.

veteraan2012-2
Al die leden moeten natuurlijk wel met het bestuur of met jullie als missieverband in contact kunnen komen. Dat kan via een eigen mailadres maar aangezien mailadressen nog wel eens veranderen hebben we als service vanuit de VVRLJ mailadressen per missieverband aangemaakt. Via zo’n mailadres, als voorbeeld IFOR1@limburgsejagers.net kan een veteraan het betrokken missieverband benaderen. Zie ook http://www.limburgsejagers.nl/content/vvrlj/missieverbanden.

Via bovenstaande activiteiten proberen we de VVRLJ vooral een actieve club te laten zijn, voor en door veteranen. Maar de hoofdactie ligt bij jullie zelf.

Tot de 17e mei op de Algemene Vergadering en/of de reünie van SFOR 4.

Namens het bestuur: