Home VVRLJ Nieuws Veteranendag 2013

Veteranendag 2013

AddThis Social Bookmark Button

veteraan2012

Op zaterdag 29 juni is de viering van de Nationale Veteranendag 2013. Een dag om alvast in de agenda te noteren omdat het inmiddels een dag is die duidelijk een bijdrage levert aan erkenning en waardering van de veteraan. En voor diegene die het nog niet wist: al deze activiteiten zijn voor alle veteranen, jong en oud, buiten dienst en actief dienend. Voor achtergronden verwijs ik naar de site: www.veteranendag.nl.

 

De VVRLJ wil in ieder geval op het Malieveld aanwezig zijn met een eigen locatie/stand/verzamelpunt zodat onze veteranen elkaar kunnen vinden.
Daarnaast willen we proberen om met een detachement van de VVRLJ deel te nemen aan het defilé. De inschrijving hiervoor moet uiterlijk begin april aanwezig zijn bij de organisatie van de Nationale Veterandag. Omdat we wel een behoorlijk detachement op de mat willen leggen, willen we wel een ondergrens van 25 deelnemers aanbrengen. Om dit vorm te geven willen we de veteranen zich laten aanmelden via de website. Sluitingsdatum vwb VVRLJ is vrijdag 15 maart zodat we daarna de knoop kunnen doorhakken. Opgave via vvrlj@mindef.nl.

 

 

veteraan2012-1

Omdat we wel herkenbaar willen zijn is de gedachte om de deelnemers een polo/sweater te verstrekken in de kleuren van de VVRLJ. Hiervoor wordt wel een eigen bijdrage gevraagd om de kosten te dekken. Voor een voorbeeld: zie foto. Ons detachement wordt natuurlijk wel groter, toch ?! Mocht iemand ons bij de verdere organisatie van het defilé willen steunen: GRAAG.

Zoals afgelopen jaren is ook dit jaar weer de bedoeling dat er een intocht is van motoren tijdens de veteranendag. Verzamelen gebeurt vanaf een aantal locaties in Nederland op de vrijdag, op de zaterdag is vervolgens de intocht in Den Haag onder politiebegeleiding. Deelname kan ik van harte aanbevelen, het was in 2012 grandioos. Een impressie heb ik bijgevoegd van afgelopen jaar (pdf-document) waarbij ik nog wil benadrukken dat de zuidelijke colonne een kranslegging bij ons monument heeft gedaan. Klik hier voor het artikel.