Bestuur SVRLJ

Hier vind u de samenstelling van het huidige bestuur en per bestuurslid een korte introductie. De onderste vijf links van deze pagina zijn bestemd voor intern gebruik voor de bestuursleden van Stichting & Vereniging Regiment Limburgse Jagers. Vanwege privacy regelgeving is dat deel van deze pagina afgedekt met een wachtwoord.

Bestuur Stichting & Vereniging Regiment Limburgse Jagers

Samenstelling Bestuur SVRLJ (2023)

voorzittervacantvz@limburgsejagers.nl
secretarisLkol bd Cees van der Ploegsecr@limburgsejagers.nl
penningmeesterMaj bd Jef Pluijmenpm@limburgsejagers.nl
VP / GORKKLMaj bd Jan Bijlgorkkl@limburgsejagers.nl
ledenadministratieAooi Grad Gevenadm@limburgsejagers.nl
activiteitenKap bd Frans van Hoofact@limburgsejagers.nl
activiteiten Maj Dave Hoffact2@limburgsejagers.nl
coördinator N.O.S.       Kap bd Danny Villanuevanos@limburgsejagers.nl
geschiedenisvacant                               .hist@limburgsejagers.nl
communicatieAooi bd Marijn Verbaantcomm@limburgsejagers.nl
    
image description
Secretaris

Lkol bd Cees vd Ploeg

Als dienstplichtige opgeroepen voor SROI en als vaandrig geplaatst bij 43 Painfbat Chassé als mortierist. Na de diensttijd zeer herhaaldelijk opgeroepen als reservist voor oefeningen, opleidingen en nieuwe functies. Uiteindelijk geëindigd als hoofd Liaisongroep bij de gouverneur van Limburg. In die tussentijd voor 15 maanden uitgezonden geweest naar Albanië en Bosnië en Herzegovina. In 1987 verhuist naar Limburg en bij het opheffen van Chassé onmiddellijk ingelijfd bij de Limburgse Jagers en dat ervaren als een warm bad. Vanaf die tijd ook actief in allerlei functies geweest binnen de SRLJ en mede aan de wieg gestaan van VVRLJ waar ik ook 8 jaar secretaris van ben geweest. Ik ben ontzettend blij dat we nu als één club alle belangen van alle Limburgse Jagers mogen dienen.

.

image description
Penningmeester

Maj bd Jef Pluijmen

image description
Vertegenwoordiger GORKKL / VP

Maj bd Jan Bijl

In 1995 als PC geplaatst bij de Bcie van BLJ en in 1996 als LO op uitzending geweest. Vervolgens Luitenant Operatiën bij de sectie 3 van BLJ. In die functie de uitzending SFOR-4 gedraaid. Daarna plaatsvervangend CC geworden bij de in 2000 nieuw opgerichte Ccie en de uitzending SFOR-15 gedraaid. Vervolgens mijn laatste functie bij BLJ als Hoofd Sectie 2 vervuld en in 2007 uitgezonden naar Uruzgan. Als bestuurslid vertegenwoordig ik de belangen van Limburgse Jager veteranen en post-actieven in het Georganiseerd Overleg Regimenten en Korpsen van de Koninklijke Landmacht en bij het Veteranenplatform.

.

image description
Ledenadministratie

Adjudant Grad Geven

image description
Activiteiten

Kap bd Frans van Hoof

Als onderofficier gestart in 79, als instr SROKI al getooid met het BLJ embleem, en in 86 bij 17 BLJ de eerste painfbeurten gedraaid Daarna wisselende functies als Onderofficier binnen NATCO, COCKL(OTCO) en OPCO CLAS gedraaid. de kroon op mijn loopbaan was de functie van laatste Bataljons- en Regiments-adjudant 42 BLJ in Seedorf.

Met het bataljon als BA mijn 2e uitzending in Afghanistan gedraaid met helaas te betreuren slachtoffers en gewonden. Vanaf de oprichting VVRLJ 2011 bestuurslid met voornamelijk ondersteunen van de activiteiten zoals reünies, veteranen dag en regiments week als taak. Mijn drive is de zorg voor u als veteraan, en u daar waar mogelijk te ondersteunen in uw activiteiten.

.

image description
Coordinator Nuldelijns Ondersteuning

Kap bd Danny Villanueva

image description
Communicatie

Adjudant bd Marijn Verbaant

Onderofficier en Pantserinfanterist in hart en nieren. Als dienstplichtige al Limburgse Jager geweest, later als sergeant der eerste klasse in Seedorf mogen dienen. Kers op de taart was natuurlijk Bataljons en Regimentsadjudant zijn, inclusief mijn 5e uitzending, deze keer als Battlegroup adjudant. Vanaf de oprichting in 2011 bestuurslid van de Veteranen Vereniging Regiment Limburgse Jagers, in diverse bestuursfuncties. Momenteel verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie, waaronder de website en social media. Middels communicatie probeer ik samen met de vele vrijwilligers een positieve bijdrage te leveren teneinde het draagvlak voor veteranen en postactieven te vergroten en erkenning en waardering toekomstbestendig te maken. 

.

Adviseurs

Redacteur blad De Limburgse Jager       Lkol bd N. Vroom
Conservator Historische CollectieLkol bd J.M.H.van Ommen
Adviseur MuziekLJ bd R. Jennen
Adviseur Website FotocollectieKpl1 bd C. van Straaten
Adviseur 16 BLJLJ bd F. Poeth
Adviseur 17 BLJLkol bd A.van der Loo
Adviseur DemcieLJ bd H.Siddre
Bekijk hieronder het laatste nieuws van de Bestuur SVRLJ.