Welkom bij de Webwinkel RLJ

Welkom bij de Webwinkel RLJ

DE WEBWINKEL IS TOT NADER ORDE GESLOTEN

GELIEVE GEEN BESTELLINGEN TE PLAATSEN

Beste potentiële koper,

De webwinkel Regiment Limburgse Jagers (WebwinkelRLJ) wordt beheerd door de Stichting Regiment Limburgse Jagers (SRLJ). Wij willen ons niet profileren als een commerciële ondernemer van een webshop maar als een webwinkel die een rol wil spelen in het gehele proces van het vinden, binden en boeien van onze veteranen en onze post-actieven en het daarmee geven van erkenning en waardering. Door Regimentsgereleteerde artikelen beschikbaar stellen, proberen we in de behoefte te voorzien van veteranen en post-actieven, om zich artikelen zoals een Regimentsspeld, cap, een gedenkboek ed. te verschaffen. De webwinkel heeft geen winstoogmerk en dus btw-vrij. Opbrengsten die overblijven komen ten goede aan de SRLJ om die verder in te zetten voor de doelen van de Stichting, zoals onder andere het organiseren van bijeenkomsten voor de doelgroepen, het onderhouden van de website en het in standhouden van de Historische Collectie. Het beheer en bestuur van SRLJ wordt geheel door vrijwilligers gedaan die geen enkel rechtstreeks belang hebben bij de resultaten van de stichting. Onze voorwaarden (regeltjes) moeten we dus helaas maken om misverstanden tussen kopers van onze artikelen en onze stichting te voorkomen en te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Desondanks hopen we dat je bij ons in de winkel leuke artikelen tegenkomt. We wensen je veel koopplezier.

Oirschot, 1 januari 2021

Bestuur Stichting Regiment Limburgse Jagers