Opgave deelname defilé NLVD 2022

Op deze speciale Nederlandse Veteranendag wordt het vaandelopschrift "Uruzgan 2007" uitgereikt door Z.M. de Koning. U kunt daarbij zijn, en tevens deelnemen aan het defilé.  De ceremonie is beperkt toegankelijk, maar wij zouden het erg op prijs stellen als zoveel mogelijk veteranen naar Den Haag komen, meelopen in het defilé en daarna afsluiten met een biertje op het Malieveld. Het maakt niet uit of je wel of niet actief dienend bent. 

Aanmelden dient te geschieden via de website van het het Nederlands Veteraneninstituut: login MijnVi. Als je je aanmeldt dan heb je recht op gratis openbaar vervoer, krijg je een maaltijd en enkele consumpties aangeboden. 

Met deze inschrijving laat je ons weten dat je mee gaat lopen in het detachement van het Regiment Limburgse Jagers!

Wij zien jullie graag op 25 juni in groten getale in Den Haag om deze feestelijke gebeurtenis samen te vieren,

AANMELDFORMULIER: STAP 1

Vul onderstaand je gegevens in, heb je al een account? Log dan eerst hier in.

(vul je psft nummer in)

JJ·MM·DD·VVV (jaar, maand, dag, drie volgnummers)