Gebeurtenissen Afghanistan

De huidige ontwikkelingen in Afghanistan zijn momenteel volop in het nieuws. Velen van ons zijn ingezet geweest in Afghanistan om daar te zorgen voor een 'safe and secure environment'. Totdat we daar weg gingen is dat over het algemeen goed gelukt. Als bestuur VVRLJ en SRLJ zijn we dan ook ontzettend trots op iedereen die op wat voor manier dan ook daar aan heeft bijgedragen. Zaken waarin we geloofden en waarvoor we bereid waren ver te gaan. Daarvoor zijn grote persoonlijke offers gebracht en collega’s zijn daarbij overleden of dragen daarvan nog steeds de gevolgen.

Het is dan ook goed mogelijk dat de huidige gebeurtenissen een grote indruk maken en dat je daarover wilt praten. Doe dat dan ook en zoek contact met buddies, kameraden of hulpverleners. Voor actief dienenden is er het Collegiaal Netwerk en anders je commandant of GV-er. Voor hen die de dienst reeds hebben verlaten kan men terugvallen op de Nuldelijnsondersteuning of het Veteranenloket.

We beseffen dat dit voor iedereen anders kan zijn, zorg dus dat je er voor elkaar bent, als luisterend oor, of om door te verwijzen. 

Nuldelijnsondersteuning VVRLJ: danny.villanueva@outlook.com

Veteranenloket: 088 334 00 00 (24/7)

« GA TERUG NAAR HET OVERZICHT