TRADITIES

Geschiedenis is niet hetzelfde als traditie. Geschiedenis vertelt wat er in het verleden precies is gebeurd. Tradities zijn als het ware souvenirs uit het verleden: brokjes geschiedenis die voortleven in het heden. Sinds de oprichting van het regiment in 1950 hebben de Limburgse Jagers al heel wat van die souvenirs verzameld. Ze staan symbool voor grote en kleine gebeurtenissen uit het verleden. Samen vormen ze de regimentstraditie.

Die tradities geven het regiment een eigen identiteit. Ze versterken de onderlinge band van de regimentsleden. Sommige tradities zijn heel belangrijk. Denk aan de band met het Limburgse of aan het vaandel. Maar er zijn er meer.

De belangrijkste tradities krijgen in dit deel van deze site een eigen pagina. Die brengen u dichter bij de traditiebeleving van dit regiment.

Herdenking Phaffdag door RegimentsCommandant Lkol Goossens en oud Regimentscommandant  Lkol bd Bleijerveld (+)
Herdenking Phaffdag door RegimentsCommandant Lkol Goossens en oud Regimentscommandant Lkol bd Bleijerveld (+)

VIEREN

Viert uw vierdagen! Wat is er beter voor de saamhorigheid dan een goed feest! Die wijsheid past bij het 'Bourgondische' Regiment Limburgse Jagers. Dat uit zich niet alleen in een regelmatige borrel, de sinterklaasavond of de kerstviering.

Om maar eens te beginnen met de verjaardagen. Het regiment heeft er vier:

  • 23 november 1813 werd het Linieregiment van Phaff opgericht;
  • 9 januari 1814 zag het 10e Bataljon Infanterie het levenslicht;
  • 1 juli is het regiment zelf jarig, de oprichting was 1 juli 1950;
  • 3 november is de naamdag van de geschutspatroon (beschermheilige) van de jagers, Sint Hubertus.

Het regiment viert tegenwoordig alleen nog de twee oprichtingsdata : de zogeheten Phaff-dag omstreeks 23 november en omstreeks 1 juli de oprichting in 1950. Op gepaste wijze, want op deze dagen is ook plaats voor een herdenking van omgekomen collega's.

Diner de Corps 2019 te Steyl
Diner de Corps 2019 te Steyl

DINER DE CORPS

Elk jaar wordt het traditionele officiersdiner gehouden, beter bekend als het Diner de Corps. Het is een oud gebruik stammend uit vroegere tijden, toen het Regiment voordat het ten strijde trok nog een laatste maaltijd nuttigde. Bij het regiment in 1953 keerde het terug in ere. Uit alle delen van het land en daarbuiten komen officieren en oud-officieren en gasten als de Gouverneur en burgemeesters tezamen. De Regimentscommandant houdt zijn toespraak. De officieren heffen het glas op 'Zijne Majesteit, Hertog van Limburg'. De jongste officier, het kalf (gerelateerd aan het hert als jachtsymbool), geeft zijn beschouwing over zijn belevenissen en die van het regiment in het voorbije jaar. Het regimentslied klinkt meerdere keren. De officieren zwaaien dan bij het refrein met witte zakdoeken of de baret boven het hoofd. Dit alles natuurlijk onder het genot van een goede maaltijd en glas wijn.

image description
Regalia Kalf , jongste officier van het Regiment
image description

DINER VOOR ONDEROFFICIEREN

Sinds 2007 hebben ook de onderofficieren een eigen Diner de Corps. Het ligt niet in de aard van het regiment om stilletjes aan de vierdagen voorbij te gaan. Wie hard werkt, mag ook ontspannen. En na het feest weer fris 'aon de gewere', zoals het heet. Dit diner wordt doorgaans in de plaats Oirschot gehouden.

image description
Aanvang diner voor de Onderofficieren van het Regiment

REGIMENTSONDERSCHEIDINGEN

Bij de krijgsmacht zijn verschillende onderscheidingen te verdienen. Dat varieert van een tevredenheidsbetuiging tot dapperheidsonderscheiding. Heel wat Limburgse Jagers hebben zich in het verleden al bijzonder onderscheiden in het gevecht of in vredestijd. Zij kregen zo'n waardering. Iets waar ze trots op kunnen zijn. In elk geval is de krijgsmacht trots op hen.

Het regiment looft ook bijzondere onderscheidingen uit aan de Limburgse Jagers waar het regiment trots op is.

Limburgse Jager van Verdienste

De Limburgse Jager van Verdienste is de oudste regimentswaardering. Het eerste exemplaar werd uitgereikt door J.L.H.A. Antoni in 1953. Wie zich buitengewoon inspande om het aanzien van het Regiment op zeer positieve wijze uit te dragen (hetzij binnen de krijgsmacht, hetzij daarbuiten) krijgt deze waardering toegekend. De waardering bestaat uit een oorkonde en een zilveren penning, bevestigd aan een lint in de regimentskleuren. De regimentscommandant en de regimentsraad kennen de waardering toe.

image description
Oorkonde Limburgse Jager van Verdienste
image description
Limburgse Jager van Verdienste penning
1 G.H  Plasman  Luitenant-kolonel †
2 H. Rieter Majoor †
3 T. Krekelberg  Luitenant-kolonel †
4 T. J.M. Hendriks  Majoor †
5 N. Berghuis  Luitenant -generaal †
6 W.F. Fontein  Luitenant-kolonel †
7 K.G.M. van Dreumel  Kapitein
8 A. Liew On  Kapelmeester
9 W.Th.J.M. Jeurissen  Brigade-generaal
10 G.J.M. Vroemen  Majoor †
11 A.P. Witlox  Luitenant-kolonel †
12 N.C.S.Vroom  Luitenant-kolonel
13 Mr. B.J.M. Baron van Voorst tot Voorst  Gouverneur Limburg
14 J.W. de Leeuw Kolonel †
15 P.G.M. van Lieshout  Luitenant-kolonel †
16 M.J.A. van der Hoeven Lid Tweede Kamer 
17 G. Weigel  Burgemeester Zeven 
18 P.J. Berden  Luitenant-kolonel
19 A.J.P. Schrivers  Adjudant †
20 M.  van Aalst Luitenant-kolonel †
21 P.J.G. Franssen  Soldaat †
22 R.H. van Harskamp Luitenant-kolonel
23 F.M.A.J. Tummers  Luitenant-kolonel
24 P. J. Derks Majoor †
25 P. Huysman  Luitenant -generaal
26 H. Paulusma  Kolonel †
27 M.C. de Kruif  Generaal-majoor
28 J. J. Akkerman  Kapitein
29 L. J.H. van der Braken  Kapitein †
30 R.J. Querido  Kolonel
31 F. Maes  Luitenant-kolonel
32 W.M. Pijpers  Majoor
33 J. Bleijerveld  Luitenant-kolonel †
34 C. vd  Ploeg  Luitenant-kolonel
35 L.C.T. van der Heijden  Adjudant 
36G.P.A. HermansMajoor 
37  H. Pook Limburgse Jager
38 C .van Straaten Korporaal der eerste klasse
39 Drs. Th. J. M.A. Bovens Gouverneur Limburg
40J. PuntmanAdjudant
41M.M.B.G. VerbaantAdjudant
42Leo HanssenROLJ
43Sayen van MieghemKorporaal der eerste klasse

Kolonel J.L.H.A. Antoni waardering

De Kolonel J.L.H.A. Antoni waardering bestaat sinds 2004. De regimentscommandant zet met deze onderscheiding mensen die een buitengewone prestatie hebben geleverd in het zonnetje. De uitreiking van deze onderscheiding gebeurt ten overstaan van de troepen. Daarmee is die waardering ook een voorbeeld. De waardering bestaat uit een legpenning met de afbeelding van kolonel Antoni en een oorkonde.

image description
Oorkonde Kolonel Antoni waardering
image description
Kolonel Antoni penning
1 J.J. Kloek  Limburgse Jager
2 E.R. Jongbloed Limburgse Jager
3 R.H.J Compter Sergeant 1e Klasse
4 G. Boonstra  Sergeant 
5 T. P.F. d'Hooghe  Adjudant 
6 G.J. Feijt Adjudant 
7 A.J. Bosch Limburgse Jager
8 A.P. de Graaf Sergeant geneeskundige dienst †
9 Reunie Orkest LJ  gehele orkest 
10 M. Lankhuizen-( van Pragt) Mevrouw
11 I. Varion-Schipper Mevrouw
12 J. Jochems  Limburgse Jager †
13 A.F.M.W. Hoes  Luitenant-kolonel †
14 H.L.M.Kanters  Limburgse Jager
15 F.W.M. Poeth Limburgse Jager
16 J. L.G.Bemont  Soldaat †
17 A. van Dijke  Korporaal
18 C. van Straaten  Korporaal 1e Klasse 
19 F.W.J.Schelleman  de Heer
20 L. Daems  Luitenant kolonel †
21 W.F.C. Weijers Luitenant kolonel †
22 Kunstkring Arnold Sauwen organisatie
23 R. van den Hoven Limburgse Jager
24 Vereniging 2e Batallion Grenadiercompagnie 
25 P. Voermans Majoor
26 Schutterij Valkenburg organisatie
27 W. Plink Luitenant kolonel
28 J. Janssen Adjudant 
29 M. van Sint Fiet Kapitein 
30 J. Stoffels dirigent ROLJ 
31 P. Paijens Adjudant