LIMBURG EN ZIJN REGIMENT

Hoewel het Regiment in 1950 haar huidige naam kreeg en daarmee vast verbonden is met de gelijknamige provincie, was haar stamregiment, het 2e Regiment Infanterie al sinds midden 19e eeuw in Limburg gelegerd, tot 1913 in Maastricht, daarna in Venlo. De afgeleide regimenten waren ook in Limburg gelegerd. Zoals het 13e Regiment Infanterie dat sinds 1913 in Maastricht verbleef, En het 17e Regiment , dat weliswaar van het "Bredaase"6e Regiment afstamt, In Roermond werd gestationeerd

image description
Erepenning Provincie Limburg

Toespraak Gouverneur

Bij de inwijding in 2017 van het nieuwe monument voor de gevallenen en overledenen van het Regiment sprak de Gouverneur van Limburg, Drs. Th. Bovens de volgende woorden:

Dat de inwijding een definitief vertrek is van de Limburgse Jagers uit Limburg, echter ik ben ervan overtuigd,

“Dat je de Jagers wel uit Limburg kunt halen, maar Limburg niet uit de Jagers”

Daarvoor gaat onze verbondenheid toch dieper dan zichtbaar (en hoorbaar) is.

Zichtbaar en hoorbaar: met Uw embleem waarin ook de jachthoorn zit uit het Limburgse Wapen en het eikenloof uit ons volkslied. Met Uw eigen mars waarin U zingt door de straten van ons mooie Limburg te marcheren. En met Uw wapenspreuk Regi Limburgiea Juventus , de weerbare jeugd van Limburg voor de Koning. U toost bij Diners op de Koning met zijn titel Hertog van Limburg.

U bent zichtbaar bij de openbare beëdigingsceremoniën in Limburg, bij herdenkingen van gevallenen, zowel Nederlandse als buitenlandse (US), in onze provincie. En hoorbaar als U Uw Regimentslied zingt met of zonder de klanken van Uw Reünieorkest.
U blijft overduidelijk in woord en daad Uw verbondenheid met ons uitdragen. Op zo’n betrokken wijze dat de Provincie Limburg U niet anders dan als ware ambassadeurs kan beschouwen.

Het is dan ook daarom dat  Gedeputeerde Staten van Limburg in al haar wijsheid heeft besloten U de Provinciale Erepenning toe te kennen.

Plaquette Roermond 60 jaar Regiment
Plaquette Roermond 60 jaar Regiment

RELATIE MET STEDEN EN DORPEN

Het Regiment en met haar de Stichting RLJ  tracht waar mogelijk de band nog verder te verstevigen. Dat doet zij door niet alleen openbare activiteiten te ontplooien, maar ook zichtbaar te zijn met herinneringsplaquettes, zoals die in Roermond waar in 2000 een plaquette is onthuld die de oprichtingsdatum 1 juli 1950 verbeeldt. En in Valkenburg is een plaquette geplaatst ter herinnering aan de vaandeluitreiking in 1915 aan het Vrijwillig  Landstormkorps Limburgsche Jagers.

Verbinding met de voormalige garnizoenssteden als Maastricht, waar ruim 40 jaar het Regimentscommando in de Hoofdwacht op het Vrijthof was gevestigd, Roermond, waar het Regiment in 1950 werd opgericht, Venlo dat 15 jaar diende als opleidingsdepot van het Regiment, en Weert dat ruim tien jaar de laatste Limburgse bakermat was met monument en Historische Collectie. Maar ook Kerkrade, dat in 1964 het 42e Bataljon, na te zijn geplaatst in het verre Seedorf, adopteerde. Valkenburg aan de Geul , dat met haar relatie met het Landstormkorps Limburgse Jagers en haar Schutterij gekleed in het uniform van het Bondscontingent Limburgse Jagers een historische relatie heeft. Maar ook Echt, Gennep, Bergen a/d Maas, en vele andere dorpen, die hun Jagers graag ontvangen voor beëdigingen en activiteiten.

image description
aanbieden ceremonieel uniform
image description
muziekkorps in ceremonieel uniform
image description
tamboer mailre met slagband en zwaard en stok

CEREMONIEEL TENUE

Dat de provincie zeer betrokken is bij haar Regiment bleek onder andere door het aanbieden van het ceremonieel tenue van het zeer populaire Tamboer- en Fanfarekorps van het Regiment op 5 april  1957 op de Markt in Venlo.  Door een provinciaal comité werden via vele acties in alle Limburgse gemeenten en ook met steun van grote bedrijven waaronder de Staatsmijnen gelden bijeengebracht voor de aankoop van het nu zo bekende groene jagerstenue. Het tenue wordt nu ook gedragen door de vaandelwacht en de erecompagnie, ingezet bij diverse ceremonieën.

Ceremonieel uniform
Ceremonieel uniform

Het ceremonieel tenue van RLJ is gebaseerd op het traditionele jagersuniform. Het is geen kleurrijk uniform. De jagers droegen van oudsher groene uniformen met zwart leerwerk, juist om niet op te vallen op het gevechtsveld. Daarom is het ceremoniële tenue van RLJ ook groen, zonder veel poespas. Broek en jas zijn afgezet met karmozijnrode biezen. De koppel is van zwart leer. Alleen de slobkousen zijn wit.

De kleuren (groen en karmozijnrood) werden ook gebruikt door het Bondscontingent 'Limburgse Jagers'. Die kleuren zie je verder terug in de ondergrond van het baretembleem.

De rangonderscheidingstekens van manschappen en onderofficieren, de zogenoemde chevrons, zijn volgens 'oud model' zoals die tot 1940 gangbaar waren. Bij officieren is de rang te herkennen aan de fourragères. Dat zijn de kwasten op de linkerschouder. Officieren hebben in plaats van een koppel een oranje bandsjerp, zoals dat hoort als de sabel wordt gedragen. De oranje kleur symboliseert de verbondenheid met het Koningshuis. Het hoofddeksel is voor iedereen gelijk. Dat is de zogenoemde veldbaret, met het baretembleem en de korte karmozijnrode pluim.

Fanfarekorps met schellebomen in Seedorf
Fanfarekorps met schellebomen in Seedorf
Erewacht bezoek president Mozambique
Erewacht bezoek president Mozambique

ACTIVITEITEN IN LIMBURG

Nu het bataljon sinds 2007 in Oirschot in de nabijheid van Limburg is gestationeerd, heeft het veel Limburgers in haar gelederen gekregen. Ook houdt het bataljon jaarlijks een oefening in de provincie, die veel uitdagende locaties kent. Van de mogelijkheid tot afdalingen van de steile wanden van de Pietersberg en mergelgroeven tot de Maas als een te overwinnen obstakel. Daarnaast geeft zij op scholen voorlichting over de inzet van de Limburgse Jagers en bij die gelegenheden wordt ook het materieel getoond.

Schoolbezoek
Schoolbezoek
image description
Maas bedwingen
image description
Afdalen nabij Eijsden