BESTUUR RLJ

Bestuur RLJ

Hier vind u de samenstelling van het huidige bestuur en per bestuurslid een korte introductie. De onderste vijf links van deze pagina zijn bestemd voor intern gebruik voor de bestuursleden van de Regimentsvereniging Limburgse Jagers. Vanwege privacy regelgeving is dat deel van deze pagina afgedekt met een wachtwoord.

Samenstelling Bestuur RLJ (2023)

voorzitter

Kol Huub KleinSchaarsberg 

vz@limburgsejagers.nl
secretarisAooi bd Marijn Verbaantsecr@limburgsejagers.nl
penningmeesterMaj bd Jef Pluijmenpm@limburgsejagers.nl
VP / GORKKLMaj bd Jan Bijlgorkkl@limburgsejagers.nl
ledenadministratieAooi Grad Gevenadm@limburgsejagers.nl
activiteitenKap bd Frans van Hoofact@limburgsejagers.nl
activiteiten Maj Dave Hoffact2@limburgsejagers.nl
coördinator N.O.S.       Kap bd Danny Villanuevanos@limburgsejagers.nl
geschiedenisvacant                               .hist@limburgsejagers.nl
communicatieAooi bd Marijn Verbaantcomm@limburgsejagers.nl
    

Bestuur Regimentsvereniging Limburgse Jagers

image description
Voorzitter

Kolonel Huub Klein Schaarsberg

Kolonel Huub Klein Schaarsberg is zeker geen onbekende in onze gelederen. Al vanaf de oprichting was hij betrokken bij de VVRLJ. Alleen een periode waarin het niet te combineren viel met werkzaamheden maakte hij geen deel uit van het bestuur. Huub is een oudgediende uit de Seedorf periode en oud Bataljons- en Regimentscommandant. Als Overste was hij Commandant 42 NLD BG LJ in Uruzgan , de laatste battlegroup in Afghanistan (TFE12).

Als voorzitter vooral bezig met het toekomstbestendig maken van het Regiment!

   
 

image description
Secretaris

Aooi bd Marijn Verbaant

Onderofficier en Pantserinfanterist in hart en nieren. Als dienstplichtige al Limburgse Jager geweest, later als sergeant der eerste klasse in Seedorf mogen dienen. Kers op de taart was natuurlijk Bataljons en Regimentsadjudant zijn, inclusief mijn 5e uitzending, deze keer als Battlegroup adjudant. Vanaf de oprichting in 2011 bestuurslid van de Veteranen Vereniging Regiment Limburgse Jagers, in diverse bestuursfuncties. Momenteel combineer ik de functie van secretaris (die ik al eerder bekleede) met de functie van bestuurslid communicatie. 

Samen met de overige bestuursleden draag ik bij aan het vergroten van het draagvlak voor actief dienenden, veteranen en postactieven, erkenning en waardering van onze veteranen en toekomstbestendig maken van de RLJ.

.  

image description
Penningmeester

Maj bd Jef Pluijmen

Als dienstplichtige opgeleid tot PC aan de SROI (Jan van Schafellaerkazerne in Ermelo). Na de opleiding kreeg ik te horen dat ik geplaatst zou worden bij 42 Schoolcompagnie in Oirschot. Het algemene-infanterie embleem werd omgeruild voor het embleem van Limburgse Jager en als Limburgse jongen was ik trots. Echter………tijdens een aanvullende opleiding voor de start in Oirschot werd de functie bij 42 Schoolcompagnie gewijzigd in een PC functie bij het TSOC-Z (Ernst Casimirkazerne in Roermond). Gelukkig bleef ik wel Limburgse Jager. Op het TSOC-Z heb ik met plezier mijn militaire dienstplicht vervuld en vlak voor mijn afzwaaien, dat was gebruikelijk in die tijd, werd ik beëdigd tot tweede luitenant op het vaandel van de Limburgse Jagers bij 16 BLJ in Oirschot. Op de plek waar destijds de beëdiging plaatsvond, staan nu de gebouwen van 42 BLJ

Na de dienstplicht ben ik ruim 20 jaar veelvuldig opgeroepen voor herhalingsoefeningen, mobkaderoefeningen en functionele en carrière cursussen. Na de val van de muur in Berlijn veranderde er echter veel. Mijn laatste mobilisabele functie was CC van 381 Infbevcie. Mijn commandant was toen Lkol Nico Vroom, destijds PMC van Limburg.

Vervolgens ben ik gevraagd voor een functie bij de Natres en heb ik mijn Limburgse Jager embleem ingeruild voor het Natres embleem. Van 2000-2012 heb ik diverse commando- en staffuncties bij 30 Natresbat gehad. Ik zat vele jaren bij de C-cie die op de RvS kazerne is gelegerd. Het waren mooie jaren. Naast een fulltime baan liep ik jaarlijks ongeveer 600 uur in het groen. Na mijn vertrek bij de Natres ben ik door een administratieve herregistratie opnieuw toegetreden tot het Regiment Limburgse Jagers.

Sinds medio 2020 ben ik penningmeester. Eerst bij SRLJ en na de bestuurlijke fusie van SVRLJ en nu dus van de RLJ.

.  

image description
Vertegenwoordiger GORKKL / VP

Maj bd Jan Bijl

In 1995 als PC geplaatst bij de Bcie van BLJ en in 1996 als LO op uitzending geweest. Vervolgens Luitenant Operatiën bij de sectie 3 van BLJ. In die functie de uitzending SFOR-4 gedraaid. Daarna plaatsvervangend CC geworden bij de in 2000 nieuw opgerichte Ccie en de uitzending SFOR-15 gedraaid. Vervolgens mijn laatste functie bij BLJ als Hoofd Sectie 2 vervuld en in 2007 uitgezonden naar Uruzgan. Als bestuurslid vertegenwoordig ik de belangen van Limburgse Jager veteranen en post-actieven in het Georganiseerd Overleg Regimenten en Korpsen van de Koninklijke Landmacht en bij het Veteranenplatform.

.

image description
Ledenadministratie

Adjudant Grad Geven

Als Onderofficier van de Pantserinfanterie gevormd bij het 12e Pantserinfanterie bataljon Garde Jagers. Via het 17Bataljon GFPI uiteindelijk in 2006 bij familie de Jager beland als CompagniesSergeantMajoor (CSM); Moeder van de A ”Goose” coy. In 2008 met deze Compagnie op uitzending geweest in Afghanistan. Thans bestuurslid van de Veteranen Vereniging Regiment Limburgse Jagers. Binnen dit bestuur verantwoordelijk voor de leden/ donateurs administratie van RLJ. Middels het op peil houden van deze lijsten probeer ik samen met de andere bestuursleden een bijdrage te leveren om onze leden van familie de Jager op tijd en de juiste wijze te kunnen benaderen.

.  

image description
Activiteiten

Kap bd Frans van Hoof

Als onderofficier gestart in 79, als instr SROKI al getooid met het BLJ embleem, en in 86 bij 17 BLJ de eerste painfbeurten gedraaid Daarna wisselende functies als Onderofficier binnen NATCO, COKL(OTCO) en OPCO CLAS gedraaid. de kroon op mijn loopbaan was de functie van laatste Bataljons- en Regiments-adjudant 42 BLJ in Seedorf.

Met het bataljon als BA mijn 2e uitzending in Afghanistan gedraaid met helaas te betreuren slachtoffers en gewonden. Vanaf de oprichting VVRLJ 2011 bestuurslid met voornamelijk ondersteunen van de activiteiten zoals reünies, veteranen dag en regiments week als taak. Mijn drive is de zorg voor u als actief dienende, portatieve en veteraan, en u daar waar mogelijk te ondersteunen in uw activiteiten.

.

image description
Coordinator Nuldelijns Ondersteuning

Kap bd Danny Villanueva

Ook Danny is oudgediende met een Seedorf verleden. Hij heeft bijna alle infanteriefuncties binnen 42 BLJ doorlopen. En binnen ons bestuur is hij niet alleen expert op het gebied van Nuldelijnsondersteuning, maar heeft hij ook de verantwoording als bestuurslid over de webshop.

.  

image description
Communicatie

Adjudant bd Marijn Verbaant

Onderofficier en Pantserinfanterist in hart en nieren. Als dienstplichtige al Limburgse Jager geweest, later als sergeant der eerste klasse in Seedorf mogen dienen. Kers op de taart was natuurlijk Bataljons en Regimentsadjudant zijn, inclusief mijn 5e uitzending, deze keer als Battlegroup adjudant. Vanaf de oprichting in 2011 bestuurslid van de Veteranen Vereniging Regiment Limburgse Jagers, in diverse bestuursfuncties. Momenteel verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie, waaronder de website en social media. Middels communicatie probeer ik samen met de vele vrijwilligers een positieve bijdrage te leveren teneinde het draagvlak voor veteranen en postactieven te vergroten en erkenning en waardering toekomstbestendig te maken, en alle leden van de 'familie de Jager' zo goed mogelijk te informeren. 

.

image description
Activiteiten

Majoor Dave Hoff

rnr. 64.09.29.651

Als dpl sgt, li 82-2 geplaatst als sgt vuurregelaar bij het B-mrpel 42Paostcie, uiteraard te Seedorf.
In 1987 KVV sgt-instructeur geworden en als zodanig beëdigd bij 17BLJ op het vaandel van het regiment. In 1991 officier geworden en van 1994 t/m 1998 geplaatst bij 42Painfbat als Voorwaartse waarnemer en Forward Air Controller.
in die periode 4 uitzendingen meegedaan met of vanuit het bataljon, Dutchbat 4(maar niet gegaan), IFOR1, SFOR4, KFOR2, later nog deelgenomen aan SFOR15 waar de Charlie-cie ook van de partij was.
Al met al dus al ruim 40 jaar verbonden met het Regiment Limburgse Jagers.

.

Adviseurs

Redacteur blad De Limburgse Jager       Lkol bd N. Vroom
Conservator Historische CollectieLkol bd J.M.H.van Ommen
Adviseur MuziekLJ bd R. Jennen
Adviseur Website FotocollectieKpl1 bd C. van Straaten
Adviseur 16 BLJLJ bd F. Poeth
Adviseur 17 BLJLkol bd A.van der Loo
Adviseur DemcieLJ bd H.Siddre
Bekijk hieronder het laatste nieuws van de Bestuur RLJ.