Algemene Ledenvergadering Regimentsvereniging Limburgse Jagers 4 juli 2024

UPDATE: LAATSTE DOCUMENTEN TOEGEVOEGD

Beste Limburgse Jagers,

Op 4 Juli is het weer zover! Ons wonderschone Regiment viert zijn 74e verjaardag. Deze keer combineren we de verjaardag met de Algemene Leden Vergadering van de Regimentsvereniging Limburgse Jagers. En ja, voor de oplettende lezers, eerst was er sprake van een Algemene Vergadering (AV) en nu is dat dus de Algemene Leden Vergadering (ALV). Dat heeft alles te maken met de statutenwijziging die deze vergadering aan de orde is. Onze voorzitter, Kolonel Huub KleinSchaarsberg zal e.e.a. helemaal uit de doeken doen. Bijgevoegd vind u de Agenda voor de ALV, tezamen met het verslag van de vergadering van vorig jaar en het jaarverslag van het bestuur over 2023.
Door allerlei omstandigheden is het niet gelukt om u deze informatie, conform de statuten, 30 dagen vooraf te sturen. Gelukkig was u al wel op de hoogte gesteld middels de ‘save the date’ in de nieuwsbrief en op de website (6 maart 2024). 

Mocht u nog geen opgave gedaan hebben voor deze dag, dat kan natuurlijk nog wel middels deze link!

Zelf ben ik niet aanwezig wegens een reeds eerder gepland zomerverlof. Ik wens u echter veel plezier op deze dag en een vruchtbare vergadering.

Marijn Verbaant
secretaris Regimentsvereniging Limburgse Jagers

« GA TERUG NAAR HET OVERZICHT