Kolonel Goossens

18 mei 2022 | 11:36

Kol Ralf Goossens start vandaag als hoofd innovatiecentrum FRONT en Chief Innovation Advisor (CIA). Hij neemt deze taak over van generaal Pieter van Broekhoven (Hoofd wapensystemen DMO). Goossens was hiervoor hoofd Hogere Defensie Vorming (HDV).

FRONT is het innovatiecentrum van de DS en staat voor Future Relevant Operations with Next Generation Technology en Thinking. De opdracht: het innoverend vermogen van de krijgsmacht verhogen, zodat de organisatie tijdig relevante ontwikkelingen (kansen en bedreigingen) onderkent, en tijdig capaciteiten creëert om die ontwikkelingen in eigen voordeel te gebruiken. Geen eenvoudige opdracht, maar Goossens heeft er zin in. ‘Ik kijk er naar uit. Innovatie een van de belangrijkste drijvers van vernieuwing van onze organisatie.’
Als H-FRONT geeft hij leiding aan een team van 9 militairen en burgermedewerkers. Tevens is Goossens Chief Innovation Advisor. Deze is aangesteld om binnen Defensie de samenwerking en samenhang te bevorderen. De CIA is de aanjager van het Innovatienetwerk en geeft direct advies aan de defensietop.

Operationele- en stafervaring
Kolonel Ralf Goossens vervulde een groot deel van zijn loopbaan in functies in het operationele domein. Goossens diende onder meer in Bosnië en Afghanistan, waar hij in 2006 het bevel voerde over de Bravo compagnie 42 Pantserinfanteriebataljon Limburgse Jagers. Hiervoor werd hij onderscheiden met Ereteken voor Verdienste en het Sculptuur Operationeel Optreden. Goossens functioneerde ook als hoofdofficier toegevoegd van de Chef staf commando Landstrijdkrachten en als stafadviseur bij de Directie Plannen (DPlan). Hij voltooide zijn eigen Hogere Defensie Vorming in het Verenigd Koninkrijk en behaalde zijn Master in Defence Studies aan het King's College London. Commandeerde van 2016-2019 het 42 Bataljon Limburgse Jagers en het gelijknamig Regiment. In zijn laatste functie was hij hoofd van de Hogere Defensie Vorming in Breda.


« GA TERUG NAAR HET OVERZICHT