Online Eindejaarsbijeenkomst Veteranen Platform

Elk jaar houdt het VeteranenPlatform een Eindejaarsbijeenkomst. Alleen de vertegenwoordigers van de veteranenorganisaties konden daarbij aanwezig zijn. Dit jaar is dit niet mogelijk vanwege COVID-19 en organiseert het VP een interactieve online bijeenkomst. Voordeel hiervan is dat ALLE veteranen hieraan kunnen deelnemen. In de bijlage vindt u het conceptprogramma.

Via onderstaand YouTube kanaal kunt u meekijken en -luisteren op 18 december om 13.00 uur.

https://www.youtube.com/channel/UCGdv7d6DW-y84OeloExxuDg?view_as=subscriber

Hieronder kunt u het programma downloaden als pdf file.

« GA TERUG NAAR HET OVERZICHT