Oproep Ronde Tafel Conferentie Tweede Kamer Dekolonisatieonderzoek Nederlands Indië

De afgelopen periode hebben we u geïnformeerd over het uitgevoerde dekolonisatieonderzoek en de reacties van o.a. het VeteranenPlatform en het Nederlands Veteraneninstituut hierop. Op 23 en 30 mei is er een rondetafelconferentie in de Tweede Kamer. Hierbij worden een groot aantal stichtingen en relevante personen uitgenodigd die hun visie/menig geven aan de kamerleden van de vaste kamercommissie van Buitenlandse Zaken. Onder hen ook Generaal bd Mart de Kruif. In de Tweede Kamer gaat het natuurlijk over argumenten maar de ervaring leert dat Kamerleden ook gevoelig zijn voor de publieke opinie. Zij begrijpen dat mensen pas een dag opofferen en de reis naar Den Haag maken als het ze echt raakt. Het VP roept daarom op om deel te nemen door op de publieke tribune plaats te nemen. 

Om de drempel om naar den Haag te reizen voor veteranen te verlagen, draagt het VP graag bij in de kosten, hetzij voor openbaar vervoer, dan wel met een kilometervergoeding. Hiervoor kunt u contact opnemen met het ondersteuningsbureau van het VP via mailadres: info@veteranenplatform.nl. Gelieve daarbij aan te geven dat u bent aangesloten bij het Regiment Limburgse Jagers en wanneer u bij welk ronde tafel gesprek aanwezig zou willen zijn.  Daarnaast is het prettig als u ons ook informeert over uw voornemen tot bijwonen. Dat kan bij ons bestuurslid Jan Bijl. Daar kunt u eventueel ook terecht voor bijzonderheden. 

Hieronder vind u de link naar de oproep van het VeteranenPlatform met de bijzonderheden.

« GA TERUG NAAR HET OVERZICHT