Overlijden oud Regiments-en Bataljonsadjudant Severijns

OVERLIJDEN VAN OUD REGIMENTS-BATALJONSADJUDANT SEVERIJNS

Afgelopen maandag 10 januari is op 95 jarige leeftijd de legendarische Adjudant Jacques Severijns overleden.  Begonnen in de krijgsmacht kort na de bevrijding van Zuid Limburg trad hij toe tot het Bataljon Limburg  van het Regiment Stoottroepen in oprichting.  Hij heeft jaren als instructeur gewerkt op het 4e Depot Infanterie op de Tapijnkazerne te Maastricht. Later functies vervuld bij het 41e bataljon Stoottroepen in Ermelo,. de Demonstratiecompagnie en Infanterieschool in Harderwijk .

In de jaren 1966-1968 was hij geplaatst in Seedorf als compagniessergeant-majoor  bij de Pantserondersteuningscompagnie van 42 BLJ, eerst onder commando van kap Hovenier, later Kap van Ooyen. 

In 1975 kreeg hij de eervolle functie van Bataljonsadjudant van 42 BLJ tvs Regimentsadjudant. Dat heeft hij tot 1981 gedaan onder de oversten Hovenier, Tomasso, Kort en Huysman..

Bij zijn afscheid in 1981 werd hem de hoogste onderscheiding van de Koninklijke Landmacht verleend voor zijn voortreffelijke inzet als onderofficier, de Bronzen Soldaat. met het bijbehorende erekoord.  

Adjudant Severijns zal herinnerd worden als een betrokken BLJer met grote aandacht voor zijn  onderofficierskorps en  verbinder met  de bataljonsleiding. 

De uitvaart zal as maandag in besloten kring plaatshebben . 

Het Regiment wenst zijn naasten veel sterkte dit grote verlies te dragen 

Namens regiment  N.C.S.Vroom,  oud Regimentscommandant 

« GA TERUG NAAR HET OVERZICHT