Reünie 15 jaar 42(NLD)BG LJ TFE-3

reünie

Geachte missiegenoot 42 BG LJ TFE-3,

In het voorjaar van 2007 startte de missie TFE 3 en nu 15 jaar later jaar later is het mooi moment om alweer een derde reünie te houden. Het is ons daarom als reüniecommissie 42 (NLD) BG LJ TFE-3 een groot genoegen te kunnen melden dat dit op vrijdag 15 juli 2022 zal plaatsvinden.
Het geheel wordt mede door de VVLJ georganiseerd en is bedoeld voor alle deelnemers, dus ook alle niet-Limburgse Jagers, die onder de vlag van 42BLJ aan de missie TFE-3 hebben deelgenomen.

Als locatie is gekozen voor de Generaal Majoor de Ruyter van Steveninck-kazerne in Oirschot waar 42 Painfbat Limburgse Jagers sinds 2006 gehuisvest is.
Het programma is als volgt:

15 juli 2022 Reünie 15 jaar 42(NLD) BG LJ TFE-3

12.30 - 13.30 Ontvangst en inschrijven reünisten 42 BG TFE-3 Heimbetrieb

14.00 - 14.15 Verplaatsen naar de Filmzaal

14.15 - 15.00 Officiële deel Reünie (Vz Missieverband en bestuur)

Terugblik en wat is er nu 15 jaar later gebeurd.

15.15 - 20.00 Borrel gevolgd door maaltijd omgeving Heimbetrieb

20.00 einde Reünie 15 jr 42 BG LJ TFE-3

Via de Regimentswebsite (link) kun je jezelf aanmelden voor deze heuglijke dag.
Kosten voor deelname €7,50 . (inschrijven voor betalende leden is VVRLJ gratis)

Na inschrijven ontvangt u bij binnenkomst drie consumptiebonnen.

NB: de reüniecommissie probeert middels internet, intranet, facebook en advertenties in militaire bladen zoveel mogelijk missiegenoten te bereiken. Omdat wij beseffen dat we daarmee mogelijk niet iedereen bereiken willen wij je verzoeken om dit bericht met de jouw bekende missiegenoten te delen.

Alvast bedankt!

We hopen je te zien op 15 juli a.s. !

De reüniecommissie TFE-3:

Rob Querido

Frans van Hoof

Wendy Klaasen

Marjan Joosten

Walter Rijkers

Angela den Boer

« GA TERUG NAAR HET OVERZICHT