GESCHIEDENIS VAN DE COLLECTIE

Tijdens de viering van het 140 jarig bestaan van het Regiment in 1954 werd het idee geopperd om te komen tot een museum Limburgse Jagers. Ook de Traditiecommissie KL entameerde dat idee. Regimenten werden opgewekt traditiekamers te gaan oprichten om naast behoud, ook de jongere regimentsleden de geschiedenis van hun eenheid te leren kennen

Venlo I

Ook ons regiment nam dat initiatief door op 16 juni 1958 (143 jaar tevoren slag bij Quatre-Bras !) de Stichting Museum Limburgse Jagers op te richten. Uiteraard met de grote “roerganger” Generaal Antoni als boegbeeld. Deze Stichting kreeg van de Depotcommandant de voormalige verenigingszaal van de Officieren in het Stafgebouw van de Frederik Hendrikkazerne toegewezen. Op zaterdag 18 juni 1960, de dag van de slag bij Waterloo, 145 jaar geleden, werd door de Depotcommandant, kolonel van Houweninge, de Traditiekamer geopend.

Veel werk was sinds 1958 verricht door de kapiteins Hendriks en Krekelberg om attributen, als wapens, sabels, vaandels, trommen, uniformen etc op te sporen en de kamer in te richten. In aanwezigheid van de Burgemeester van Venlo de heer de Gou en esthetisch adviseur van de minister van Defensie, de heer Frans Smits sr, bood de Commandant van het Regiment Stoottroepen, een vuursteen geweer aan Commandant RLJ, overste van Aalst aan. In de jaren, die volgden werd, zoals in de Limburgse Jager bladen is vermeld, de verzameling door vele schenkingen uitgebreid. Sergeant der eerste klasse P.F. Böskes werd belast met de beheerswerkzaamheden

image description
Venlo I
image description
Venlo II

Venlo II

Maar dan worden in 1964 de Infanterie-depot’s opgeheven, de schoolcompagnieën “traden aan”. De Frederik Hendrik kazerne wordt een rijschool. Waar nu heen? Een prachtige oplossing wordt aangedragen door een van de civiele bestuursleden van de Stichting, een tweetal zalen in het Venloose Goltzius museum, een openbaar te bezoeken museum. Op 13 december 1966 vond het laatste transport plaats. De ruime zalen worden ingericht met de verzameling met toevoegingen uit het Legermuseum. De oplossing, die tot 1993 in stand zou blijven.

Helaas wordt er weinig aan toegevoegd en is de belangstelling van leden van het regiment niet erg groot. Een enkele maal verzamelt men zich er voor de borrel van het Diner de Corps. Ook een reorganisatie, maar dan in de Limburgse museumwereld, drijft ons erfgoed weer de “straat”op. Het museum sluit en gaat op in het nieuw te bouwen Limburgs Museum. Opnieuw zoeken naar een ruimte.

Venlo III

De Stichting Museum Limburgse Jagers wordt opgeheven en de collectie komt nu in eigendom van de Stichting Regiment Limburgse Jagers. De derde locatie is weer in de FH kazerne. Ditmaal op de zolder van het stafgebouw. Vier steile trappen leiden ernaar toe. En wie gaat het beheren, good old  kapitein Karel van Dreumel, de man van het Diner de corps, de herdenkingen etc. Weldra vind hij medestanders in de gepensioneerden, overste Piet Berden, adjudant Guus Schrivers en soldaat Pierre Franssen. Zij konden op 23 november 1994 (de dag van de oprichting Regiment Phaff) de verzameling laten zien aan de vele gasten, waaronder Gouverneur van Voorst tot Voorst die samen met oud-Regimentscommandant, overste Bleijerveld, de opening verzorgde. 

Het bleef niet bij één ruimte van die zolder. Door vele schenkingen, aankopen en vitrines werd ook het andere deel van de zolder “geconfisqueerd” met daarbij drie kleine kantoorruimten. Het werd groter en groter, foto’s, uniformen, met modelbouw, zoals de garnizoensschietbaan, een legeringsgebouw in de L’ Ot, een AMX, etc. Maar dan na alle inspanning weer een domper, we hadden de Koude oorlog gewonnen, maar moesten daardoor de FH  kazerne weer!! verlaten. De KL werd kleiner, de kazerne werd afgestoten. De Alma Mater van het Regiment moest worden ontruimd. Waar nu weer heen?

image description
Venlo III
image description
Weert

Weert

De Regimentscommandant, overste Cloin, ging aan de slag, de van Horne kazerne, de bakermat van de Onderofficieren, kwam in beeld, zowel voor de verzameling, alsook voor het monument. Want ook dat moest worden verplaatst. De oude sportzaal was in gebruik als opslagruimte. Echter een sportzaal is hoog en smal. Het voorstel om er een entresol in te bouwen, zoals ook in de voormalige sportzaal van de Ernst-Casimir kazerne in Roermond, waarin nu een McDonalds huist, werd gehonoreerd. Het werd een prachtige ruimte, die overste Cloin, helaas te vroeg overleden, niet meer mocht aanschouwen. Op 23 november 2003 werd de verzameling geopend door de Limburgse jager van Verdienste, Mevrouw Maria van der Hoeven, toenmalig Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Een prachtige ruimte die steeds voller werd door de presentaties van de missies Korea, de Balkan, Irak, Afghanistan, maar ook van de Indië-gangers kwamen steeds meer attributen en documenten en fotomateriaal binnen. De Koude oorlog veteranen lieten zich niet onbetuigd, watersnood ‘53, La Courtine, grote oefeningen, etc. Een grote prestatie van de nieuwe museumgroep Een drukte van belang, vooral op dinsdag. De documentatie werd zeer nauwkeurig geregistreerd en opgelegd in mappen en dozen. Zo ook de foto- en filmcollectie. De verzameling groeide elke week. Vele bezoekers bij ouderdagen, Phaffdag, herdenkingen van Indië-bataljons en elk jaar de “spoom-borrel” bij het Diner de Corps.

En denkend deze kazerne gaat nooit dicht, jawel toch. Nog kleiner werd het leger, inkrimpen ook de legering. De KMS naar Ermelo!!. Weer inpakken en nu op naar de Legerplaats Oirschot. Feitelijk de tweede Alma Mater van het Regiment, immers hier zijn vanaf 1953 de parate bataljons en compagnieën van het Regiment, 432 BLJ, 16 BLJ, 13 StStCie, 13 VerkCie, 13 PioCie, 42 SchoolCie, 17 BLJ gelegerd geweest en nu al weer 10 jaar heeft 42 BLJ hier haar domicilie.

image description
Oirschot
image description
Oirschot

Oirschot

Gelukkig er stonden er nog enkele oude legeringsgebouwen uit de jaren vijftig, twee daarvan zijn ons ter beschikking gesteld, maar moesten uiteraard worden “gepimpt”, verf, verlichting, kleine verbouwing, waren gelukkig in deze tijd van bijna failliet van Defensie toch nog mogelijk. Nieuwe ideeën, andere indeling, maar gelukkig weer alles te kunnen laten zien wat in het verleden is gebeurd met ons Regiment en haar leden. En nog altijd zijn schenkingen en aanvullingen welkom. Want de tijd schrijdt voort, elke dag gebeurt er iets, nieuwe memorabilia, T-shirts, coins, maar ook foto’s en films van uitzendingen, oefeningen, alles is welkom.

opening Historische Collectie Oirschot
opening Historische Collectie Oirschot