10 mei 1940
TWEEDE WERELDOORLOG MEI 1940

Tweede Wereld oorlog
Na twee mobilisaties, 1870 en 1914, werd in 1938 en 1939 weer de krijgsmacht gemobiliseerd. Reden was de expansie drift die Duitsland toonde na de macht door de Nazipartij van Adolf Hitler aan de macht gekomen was. Na annexaties van Saarland en Oostenrijk en de inlijving van Tsjechisch Bohemen volgde in september1939 de inval in Polen. Dat resulteerde de oorlogsverklaring van Groot-Brittannië en Frankrijk. Ons leger had zich weliswaar voorbereid maar beschikte over onvoldoende kwaliteit aan middelen. Voorbereid waren versterkingen met bunkers en versperringen aan de grenzen en in de gedachte verdedigingslijnen langs de oostgrens Maas-IJssel linie , de tweede lijn Peel-Raamstelling , Betuwestelling aansluitend met de inundaties van de Grebbelinie. En de Vesting Holland waar de regering zetelde.

INZET STAMREGIMENTEN

De stamregimenten van ons Regiment, 2e, 6e en 11e Regiment met hun dochterregimenten 13e, 17e en 22e en de daarvan afgeleide oorlogsregimenten 26e , 30e , 35e 37e, 41e en 46e hadden hun respectievelijke bataljons opgesteld in voornoemde linies. Zij zouden ook de eerste aanvallen over zich heen krijgen. IJle linies zonder diepte en zonder artillerie steun. De soldaten waren min of meer overgeleverd aan zich zelf en de kleine groep waartoe ze behoorde. Geïsoleerd in kleine bunkers en nabij gelegen loopgraven. Wachten op het moment dat ook ons land aan de beurt zou zijn. Immers na Polen waren Denemarken en Noorwegen aan de beurt geweest om te worden bezet.

image description
image description
image description

HET GEVECHT

De hoop dat ons land weer buiten het oorlogsgeweld zou blijven vervloog op 10 mei 1940 met de aanval van het Duitse Leger over een breed front met duidelijke speerpunten de bruggen over de Maas, Maas-Waal kanaal en IJssel. Een oud plan van 1914 was “afgestoft”, het Duitse Leger wilde met een omtrekkende beweging via Nederland achter de Belgische Linies komen en zo door te stoten naar Noord Frankrijk . De hoofdas van 6e Leger viel Zuid Limburg binnen en hoopte door snelle overrompeling ook de bruggen over het Albertkanaal zonder schade in handen te krijgen om door te stoten naar Noord Frankrijk en de Kanaalkust.

Door de grote massa van troepen, artillerie en misleiding dmv nagemaakte Nederlandse uniformen werden enkele overgangen over de Maas, Maas-Waalkanaal en IJssel met succes ingenomen eer deze konden worden vernietigd. Echter door oplettendheid en vaak ook moed werden vele bruggen tijdig gesprongen en de weerstand in de bunkers en loofgraven haalde de verwachte snelheid uit de Duitse opmars. In Maastricht werd met succes in straatgevechten op de rechteroever in het stadsdeel Wijck de Duitsers tegengehouden. Met een nieuw wapen , het geweer tegen pantser, De Solothurn, werden twee gepantserde voertuigen uitgeschakeld. Dat men toch snel de Maas kon oversteken kwam door het ultimatum de stad met artillerie te bestoken, hetgeen de Territoriaal Bevelhebber Zuid Limburg noopte tot de overgave van de stad.

STRIJD EN AFLOOP

Ook elders werden aan de oevers van de rivieren en waterlopen oa in Mill en omstreken, bij het Maas Waal- Kanaal , Westervoort de Duitsers met veel inzet bevochten. Belangrijk was ook de inzet van 22e Depot bataljon uit Leiden, dat met delen de vliegvelden Ockenburg bij den Haag en Valkenburg bij Katwijk bewaakte en de eerste aanvalsgolf van Duitse vliegtuigen zware schade toebracht . Daarmee werden de langdingbanen geblokkeerd en konden versterkingen niet landen. Dat heeft mede gezorgd dat de slag om de Residentie in Nederlands voordeel werd beslist.

Uiteindelijk werd op 14 mei 1940 door het bombardement op Rotterdam de strijd gestaakt en moesten de moegestreden troepen zich overgeven om vrij snel naar krijgsgevangen kampen in Duitsland te worden overgebracht.

De voornoemde regimenten en bataljons hebben in die vijf dagen strijd XX kameraden verloren in de strijd. Nog altijd worden ze op vele plaatsen in de diverse steden en dorpen op 4 cq 10 mei herdacht en waar mogelijk zijn leden van het Regiment daarbij aanwezig.

image description
image description
image description

1944-1945 BEVRIJDING

Maar de strijd op ons grondgebied in die vijf oorlogsjaren ging verder bij de bevrijding door de geallieerde troepen vanaf september 1944. Oud leden van de oude nummer-regimenten stonden op om de Amerikaanse, Engelse en Canadese troepen te ondersteunen. Zo werden er weldra zgn wachtbataljons opgericht oa door oud leden van het 6e Regiment in West- Brabant en van het Maastrichtse 13e Regiment in Zuid-Limburg. Van dit laatste regiment zouden compagnieën meetrekken met de Amerikanen Duitsland in om als wachteenheden hen te ontlasten.