Phaffdag 2022

exact 209 jaar na dato

Op woensdag 23 november 2022 vierden we onze jaarlijkse Phaffdag, de dag dat Johannes Emilius Phaff werd bevorderd tot Kolonel van het door hem opgerichte Regiment Infanterie. Uit dit Regiment ontstonden later 2, 6 en 11 Regiment Infanterie, waaruit nog later weer ons Regiment Limburgse jagers ontsproot. Na een aantal jaren onder corona was het weer mogelijk om de viering iets groter aan te pakken. In het kader van ‘Voor Elkaar, Altijd!’ werden dit jaar zowel de donateurs van de Stichting Regiment Limburgse Jagers als de leden van de Veteranen Vereniging Regiment Limburgse Jagers uitgenodigd. Daarnaast heeft de Regiments- en Bataljons commandant er voor gekozen om het aanwezige deel van het bataljon ook deel te laten nemen aan de herdenking. Op die manier kunnen we het parate deel van het Regiment nog beter integreren met de veteranen en postactieven, en vice versa.

Historische Collectie

Na ontvangst met koffie en Limburgse vlaai werd als eerste de Historische Collectie bezocht. Daarbij werden ook de voertuigen buiten zeker niet vergeten. Voor sommigen een weerzien na 15 jaar, in een werkende toren met 25mm snelvuurkanon. De lopende lunch werd geserveerd in ons mooie Heimbetrieb, waarbij de verhalen al snel los kwamen. 

Persoonlijke Uitrusting

Toch moesten we weer verder met het programma. In de filmzaal werd een interessante lezing gehouden over de recente ontwikkelingen van de persoonlijke uitrusting. De zeer enthousiaste verteller zorgde er bijna voor dat we uit de tijd liepen.

image description

Herdenking

Op de bataljonsappelplaats stond inmiddels het parate deel van het Regiment, 42 BLJ, zo sterk mogelijk opgesteld. Direct viel het maaskeienpad op, dat inmiddels is aangelegd. Dit pad symboliseert de band tussen jong en oud. Na de toespraak van de Regimentscommandant, overste Rutger Saathof en de voorzitter van de SVRLJ, overste buiten dienst Cees van der Ploeg, werd een krans gelegd ter gedachtenis aan de gevallen van ons Regiment. Het dodenappel werd voortreffelijk gedaan door de Regimentskorporaal, korporaal der eerste klasse, Sayen van Mieghem. 

image description
image description
image description

Afsluiting

Na afloop van de herdenking werd door de aanwezigen nog een laatste groet gebracht, defilerend langs het Regimentsmonument. Aan het einde kregen de deelnemers nog een verrassing mee en kon men nog even opdrogen in het Heimbetrieb, voordat de thuisreis werd aanvaard. Al met al een zeer geslaagde dag, met veel deelnemers, jong en oud! 

image description
image description

« GA TERUG NAAR HET OVERZICHT