Nieuwe Limburgse Jager

de Limburgse Jager Juni

Oirschot, Juli 2020

Beste Limburgse Jager, belangstellende,

Via deze link treft U weer Uw Regimentslijfblad “de Limburgse Jager”. Een magazine, dat nu al sinds 1951 wordt gevuld met beeld en tekst over regimentsleden en hun activiteiten binnen het Regiment, bataljon maar ook in de civiele wereld.

Een magazine dat uitkomt in een voor ons allen bijzondere tijd, met beperkingen, maar ook nieuwe ideeën qua contact met derden. Zie het thuiswerken en leren op afstand met de computer, tablet en mobiel. Dat zal ook voor ons als Regiment steeds meer gewoon worden.

We doen dat ook op de sociale media, de website en Facebookpagina’s van Regiment en Bataljon. De website, ooit door Albert Jan Bosch begonnen en in de loop der jaren uitgebouwd door Arie van Dijke en Chris van Straaten, moet een nieuw profiel krijgen. Dat staat nu gereed en zal per 1 september actief zijn via www.limburgsejagers.nl. Een nieuw Format voor alle doelgroepen, Regiment, Bataljon, Veteranen, Reünie-orkest, Historische Collectie. Met de mogelijkheid zich digitaal aan te melden voor evenementen als reünies, Phaffdag Regimentsdag etc. En U kunt tzt alle magazines, die zijn uitgekomen digitaal lezen.

Die verbinding is een van de doelstellingen van de Stichting en Veteranen Vereniging Regiment Limburgse Jagers, die o.a. met dit magazine getracht wordt in te vullen. Van en voor U als (oud) Limburgse Jager.

De Stichting en de Veteranen Vereniging van ons Regiment kunnen dat niet zonder Uw steun in de vorm van aanwezigheid bij reünies en bijeenkomsten, als de veteranen reünies en de jaarlijkse Phaffdag. Steun ook door fysieke bijdragen, als foto’s, attributen van missies en oefeningen aan onze Historische Collectie in Oirschot. (Naar jmhvanommen@gmail.com of breng ze zelf naar Oirschot )

Maar ook, ondanks het vele vrijwilligerswerk, Uw financiële steun middels een donatie aan de Stichting voor de kosten van het blad, de website en de Historische Collectie of een lidmaatschap van onze Veteranen Vereniging.

Wij doen derhalve een beroep op U om ons ook voor het lopende jaar te ondersteunen middels een donatie met richtbedrag van € 12,50, kan minder, maar mag ook hoger, aan de Stichting op reknr: NL 53 RABO 0142 3596 96 t.n.v. SRLJ te Horst. Dan wel als veteraan lid te worden van de VVRLJ, zie website onder VVRLJ.

Nico Vroom en Huub Klein Schaarsberg, resp voorzitter SRLJ en VVRLJ

« GA TERUG NAAR HET OVERZICHT